MİLLİYETÇİ DEMOKRAT PARTİ

Ne Mutlu Türküm Diyene!

İLKELERİMİZ


Türkiye’yi herkesin insanca yasayabileceği, herkesin güzel bir isinin olabileceği, herkesin eşit ve güzel bir eğitim alabileceği, herkesin adil ve iyi bir geliri olabileceği, güvenli ve yaşanabilir bir hukuk devleti haline getirmek istiyoruz.

Bütün bunları gerçekleştirebilmek için Partimizin iktidara gelmesi durumunda uygulamaya koyacağı ilk 5 yıllık Hükümet Programımız hazirdir.

Detaylar, Partimizin Çalışma Grupları ve Mecliste oluşturulacak Komisyonlarda Muhalefet partilerinin de görüşleri alınarak ilgili yasalar ile şekillendirilecektir.


AMAÇLARIMIZ

Almanya ile Japonya arasında Eğitim, Hukuk, Demokrasi, Ekonomi, Refah, Sanayi ve Teknoloji bakımından dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisini insaa etmek ve Parti

Programımızdaki hususları tatbik ederek, Türkiye’yi yaşanabilir bir BÖLGESEL GÜÇ haline getirmektir.


Hedefimiz parti programından da anlaşılacağı üzere sanayileşmiş, teknoloji ve savunma sanayi açısından, ekonomisi güçlü bir Türkiye inşa etmek.


Hukukun Avrupa standartlarından özellikle Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri düzeyinde, Almanya düzeyinde hak hukuk adaletin olduğu, basın özgürlüğünün olduğu bir Türkiye inşa etmek istiyoruz.


İnsanlarımızın milli gelirlerini artırmak, kazançlarını artırmak, refah düzeyini artırmak, her vatandaşımızın ev ve araba sahibi olabilmesinin altyapısını hazırlamak.

Bununiçinde ilk dönem asgari ücreti ilk 500 günün sonunda 500 dolara çıkartmak ve ilk 5 yılın sonunda da her yıl 50 dolar artırarak 750 doların üzerinde bir asgari ücretin kazanılmasına Türkiye’de teminetmektir.


Yine ilk 5 yıl içerisinde Türkiye’nin gayri safi milli hasılasıni da 1,1 trilyon dolara ulaşmak, ikinci 5 yıl içerisinde 1,6 trilyon dolara ulaştırmaktır.

Genel Başkan

Başkanlık Divanı

Merkez Yönetim Kurulu

Parti Tüzüğü

Parti Programı

Merkez Disiplin Kurulu

Il Baskanlıklarımız

Etkinliklerimiz

İletişim