MİLLİYETÇİ DEMOKRAT PARTİ

Ne Mutlu Türküm Diyene!

PARTİ PROGRAMI

ICINDEKILER

1. YAŞANABİLİR ÖZGÜRLÜKÇÜ BİRTÜRKİYE 9

1.1 İLKELERİMİZ 9

1.2 AMAÇLARIMIZ 9

2. DEMOKRASİ, HUKUK ve DEVLETİNKURUMLARI 10

2.1Güçlü bir Parlamenter Sistem 10

2.2 Yasama 10

2.3 Yürütme 10

2.4 Yargı ve Hukuk 10

2.5 OHAL 11

2.5.1 KHK 11

2.5.2 KHK Mağdurları 11

2.5.3 KHK ile cezaevine atılan kişiler veya tutuklananlar 11

2.6 Cumhurbaşkanı 11

2.7 Meclis Başkanı 11

2.8. Başbakan 12

2.9 Bakanlar Kurulu 12

2.10 MİLLİ GÜVENLİKKURULU 12

2.11 İŞKENCE İLE MÜCADELE VE İNSAN HAKLARIPROGRAMI 13

2.12 HUKUK TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLERPROGRAMI 13

.

2.13 SİYASİ PARTİLER KANUNUPROGRAMI 14

2.14 SEÇİMLER VE ADAYTESPİTLERİ 14

3. TOPLUM 14

3.1 EĞİTİM 14

3.1.1 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI PROGRAMI 15

3.1.2 DEVLET ELİYLE EĞİTİMPROGRAMI 15

3.1.3 Anaokulu 16

3.1.4 İlkokul 16

3.1.5 OrtaOkullar 16

3.1.5.1 Düz Ortaokullar 16

3.1.5.2 Süper Ortaokullar 16

3.1.5.3 Fen Ortaokullar 16

3.1.6 Liseler 17

3.1.6.1 Meslek Liseleri 17

3.1.6.2 Süper Liseler 17

3.1.6.3 Teknik Liseler 17

3.1.6.4 Fen Liseleri 17

3.1.6.5 Süper Fen Liseleri 17

3.1.6.6 İmam HatipLiseleri 18

3.1.7 Üniversiteler 18

3.1.7.1 Teknik Üniversiteler 18

3.1.7.2 Elit Teknik Üniversiteler 18

3.1.7.3 Normal Üniversiteler 18

3.1.7.4 Elit Normal Üniversiteler 18

3.2 KÜLTÜR VESANAT 19

3.3 MEDYAPROGRAMI 19

3.4 SPORPROGRAMI 20

3.5 AİLE POLİTİKASIPROGRAMI 20

3.5.1 KADIN POLİTİKASIPROGRAMI 20

3.5.2 GENÇLİKPROGRAMI 20

3.5.3 ÇOCUKPROGRAMI 20

3.5.4 YAŞLILAR ve BÜYÜKLERİMİZ İÇİNPROGRAM 20

3.5.5 ŞEHİT ve GAZİ YAKINLARI İÇİN PROGRAM (BEDELÖDEYENLER) 21

3.5.6 ENGELLİLERPROGRAMI 21

3.6 DİN HİZMETLERİPROGRAMI 21

3.7 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIPROGRAMI 21

3.7.1 Vakıflar 21

3.7.2. Dernekler 22

3.7.3 Cemaat ve Tarikatlar / Tekkeler 22

3.8DOĞAL HAYAT VEŞEHİRCİLİK 22

3.8.1 DOĞAL HAYAT VEÇEVRE 22

3.8.2 Kentleşme 22

4. KAMUYÖNETİMİ 23

4.1 KAMU YÖNETİMPOLİTİKASI 23

4.2 MERKEZİİDARE 23

4.3 MAHALLİİDARELER 23

4.3.1 VALİLİK VEKAYMAKAMLIKLAR 23

4.3.2 BELDELER, KÖYLER VEMUHTARLIKLAR 25

4.4 PERSONELREJİMİ 25

4.5 Kamuda Tasarruf 25

5. İÇ VE DIŞGÜVENLİK 26

5.1. İÇGÜVENLİK 26

5.1.1 TERÖRLE MÜCADELEPROGRAMI 26

5.1.2 YOLSUZLUKLARLA MÜCADELEPROGRAMI 26

5.1.3 GÖÇ ve MÜLTECİPROGRAMI 26

5.1.4 SURİYELİ, AFGAN, AFRİKALI ve DİĞERGÖÇMENLER 27

5.1.5 DEVLET İÇERİSİNDEKİ TARİKAT VE CEMAATMENSUPLARI 27

5.1.6 BEKÇİLER 27

5.2 DIŞGÜVENLİK 27

5.2.1 Milli Savunma 27

5.2.2 Türk SilahlıKuvvetleri 27

5.2.3 TSK’DA EĞİTİM VE PERSONELYETİŞTİRME 28

5.2.3.1 TSK TEKNİKÜNİVERSİTESİ 28

5.2.3.2 TSK NATUR BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 29

5.2.4 Asgari İş Birlikleri 29

5.2.5 NATO 29

5.3 İSTİHBARATPROGRAMI 29

5.3.1 MİTPROGRAMI 29

5.3.2 ASKERİ İSTİHBARAT 30

5.3.3 EMNİYET İSTİHBARATI 30

6 EKONOMİ 30

6.1 MALİYEPOLİTİKLARI 30

6.1.1 Ekonomi ve GSMHHedefleri 30

6.1.2 Kişi Basına MilliGelir 31

6.1.3 GSMH 31

6.1.4 İHRACATPROGRAMI 31

6.1.5 İthalat 31

6.1.6 Turizm 31

6.1.7 Bütçe 31

6.1.8 Yatırım ve Teşvikler 32

6.1.9 Yabancı yatırımlar 32

6.1.10 Organize Sanayi Bölgeleri 32

6.1.11 Bankacılık 33

6.1.12 Kalkınma Bankası 33

6.1.13 Dış Ticaret Açığı 34

6.1.14 İstihdam 34

6.1.15 Yerli Otomobil 34

6.1.16 ÇALIŞMAHAYATI 34

Yabancı ve Kaçak İşgücü ile Mücadele

Tam Gün Çalışma

Yarım Gün Çalışma

Part-Time Çalışma

Asgari Ücret

6.1.17- Sanayi 34

6.1.18 HedefSektörler 35

6.1.19 Hedef Teknolojiler 35

6.1.20 Şirket Profilleri 35

6.1.21 Yerli Sanayi 36

6.1.22 Yabancı Sanayi 36

6.1.23. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI PROGRAMI 36

6.1.24 BANKACILIK PROGRAMI 36

6.1.25. AĞIR SANAYİ PROGRAMI 36

6.2 MERKEZİ YÖNETİMBÜTÇESİ 37

6.2.1 CUMHURBAŞKANLIĞIBÜTÇESİ 37

6.2.2 GENELBÜTÇE 37

6.2.2.1 TBMMBÜTÇESİ 37

6.2.2.2 BAKANLIKLARINBÜTÇESİ 38

6.2.3 ÖZELBÜTÇE 38

6.2.4 DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARBÜTÇESİ 39

6.3 SOSYAL GÜVENLİKBÜTÇESİ 39

6.4 MAHALLİ İDARELERBÜTÇESİ 39

6.4.1 BELEDİYELERBÜTÇESİ 39

6.4.2 İL ÖZEL İDARELERİBÜTÇESİ 39

6.5 BÜTÇEHARCAMALARI 39

6.5.1 CARİHARCAMALAR 39

6.5.1.1 CARİGİDERLER 39

6.5.1.2 CARİ TRANSFERLER 39

6.5.2 SERMAYEHARCAMALARI 39

6.5.2.1 SERMAYEGİDERLERİ 39

6.5.2.2 SERMAYETRANSFERLERİ 40

6.5.3 BORÇVERME 40

6.6 GELİRLER 40

6.6.1 VERGİ GELİRLERİ VEVERGİLER 40

6.6.1.1 ÖZEL TÜKETİMVERGİLERİ 40

6.6.1.2 KDVVERGİLERİ 40

6.6.1.3 GELİRVERGİLERİ 40

6.6.1.4 GÜMRÜKVERGİLERİ 40

6.6.1.5 DİĞER GELİRLER 40

6.6.2 TURİZM GELİRLERİ 40

6.6.2.1 YAZ TATİLİ İÇİN TURİZM GELİRLERİ 40

6.6.2.2 KÜLTÜR ve DOĞATURİZMİ 41

6.6.2.3 KIŞTURİZMİ 41

6.6.2.4 AIDA TÜRÜ TRANSATLANTİK, YAT VE DİĞERTURİZM 41

6.6.3 MÜTEAHİTLİKGELİRLERİ 41

6.6.4 SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİİHRACATI 41

7. TEKNOLOJİ -İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK 42

7.1 Teknoloji̇ 42

7.2 İnovasyon veGirişimcilik 42

7.3 SiberGüvenlik 44

8. KIRSALKALKINMA 44

8.1 TARIM PROGRAMI 44

.8.2 HAYVANCILIK PROGRAMI 44

9. MADEN PROGRAMI 45

10. ENERJİ PROGRAMI 45

11 ULAŞTIRMA 45

11.1 LİMANLAR PROGRAMI 45

11.2. DEMİRYOLLARI PROGRAMI 45

11.3 KARA YOLLARI 45

11.4 HAVAULASIMI 45

11.5 YAP-İŞLET-DEVRETPROGRAMI 46

11.6 Devletİhaleleri 46

12. SAĞLIKPROGRAMI 46

12.1 GENEL SAĞLIKHİZMETLERİ 46

12.2 MEDİKAL CİHAZLARPROGRAMI 47

12.3 ÖZEL HASTANELERPROGRAMI 47

13. TURİZM PROGRAMI 47

14 ÇALIŞMA HAYATI VESENDİKALAR 47

14.1 EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARPROGRAMI 47

14.2 SENDİKALAR PROGRAMI 47

14.3 İşsizlikleMücadele 48

14.4 Ücretlendirme ve Asgari Ücret 48

14.5 Kacak İş gücü ileMücadele 48

14.6 İcralık İsçi/Personel Hesapları (P-Hesap) 48

15. DIŞ POLİTİKA PROGRAMI 48

15.1 IRAKPROGRAMI 49

15.2 SURİYELİLER PROGRAMI 49

15.3 AVRUPA BİRLİĞİPROGRAMI 49

15.4 GÖÇ ve MÜLTECİPROGRAMI 49

15.5 DIŞTÜRKLER 49

15.6 TÜRK CUMHURİYETLERİPROGRAMI 49

16 DİĞERYAPACAKLARIMIZ 50

16.1 KrediKartları 50

16.2 İcraDavaları 50

16.3 Bölgeler arası kalkınmışlık farkı 50

16.4- Hayvan Hakları 50

16.5- Hükümlüler 50

16.6- TL’nin değerini koruması ve Döviz 51

16.7- STOPAJ / KİRA Gelirleri / Bina satımı 51

16.8 KDV 51

16.9 Sosyal DEVLET 51

16.10 Sosyal Plan 51

16.11 Sosyal Konutlar 51

16.12 Halk Otomobilleri 51

17. HEDEFİMİZ 52


PARTİ PROGRAMI


1 YAŞANABİLİR ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR TÜRKİYE

1.1 İLKELERİMİZ

Türkiye’yi herkesin insanca yasayabileceği, herkesin güzel bir isinin olabileceği, herkesin eşit ve güzel bir eğitim alabileceği, herkesin adil ve iyi bir geliri olabileceği, güvenli ve yaşanabilir bir ülke haline getirmek istiyoruz.

Bütün bunları gerçekleştirebilmek için Partimizin iktidara gelmesi durumunda uygulamaya koyacağı ilk 5 yıllık Hükümet Programımız aşağıdaki gibidir.

Parti Programımız herkes tarafından rahat anlaşılsın diye Parti Programımız ana hatları ile baslıklar halinde verilmiştir.


Detaylar, Partimizin Çalışma Grupları ve Mecliste oluşturulacak Komisyonlarda Muhalefet partilerinin de görüşleri alınarak ilgili yasalar ile şekillendirilecektir.


1.2 AMAÇLARIMIZ

Almanya ile Japonya arasında Eğitim, Hukuk, Demokrasi, Ekonomi, Refah, Sanayi ve Teknoloji bakımından dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisini insaf etmek ve Parti Programımızdaki hususları tatbik ederek, Türkiye’yi yaşanabilir bir BÖLGESEL GÜÇ haline getirmektir.


Hedefimiz parti programından da anlaşılacağı üzere sanayileşmiş, teknoloji ve savunma sanayi açısından, ekonomisi güçlü bir Türkiye inşa etmek. Hukukun Avrupa standartlarından özellikle Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri düzeyinde, Almanya düzeyinde hak hukuk adaletin olduğu, basın özgürlüğünün olduğu bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. İnsanlarımızın milli gelirlerini artırmak, kazançlarını artırmak, refah düzeyini artırmak, her vatandaşımızın ev ve araba sahibi olabilmesinin altyapısını hazırlamak.


Bununiçindeilkdönemasgariücretiilk500gününsonunda500dolaraçıkartmakveilk5yılın sonunda da her yıl 50 dolar artırarak 750 doların üzerinde bir asgari ücretin kazanılmasına Türkiye’de teminetmektir.

Yineilk5yıliçerisindeTürkiye’ningayrisafimillihasılasında1,1trilyondolaraulaşmak,ikinci 5 yıl içerisinde 1,6 trilyon dolara ulaştırmaktır.


2 DEMOKRASİ, HUKUK ve DEVLETİN KURUMLARI

Kişi Hak ve Hürriyeti, Özgürlükler, Demokrasi bizim için yaşam için gerekli olan su kadar değerlidir. Bunun için Partimiz iktidara geldiğinde özgürlükçü, demokrasinin batı standartlarında yaşandığı, hak ve hürriyetlerin sadece kağıt üstünde değil fiiliyatta dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi bir Türkiye inşa edeceğiz.


2.1- Güçlü bir Parlamenter Sistem

Devletin varlığını sağlıklı sürdürebilmesi için olmaz ise olmaz olan temel Direklerini, Yasama yani Parlamento, Yürütme yani Hükümet ve Yargı’yı sağlam temeller üzerine oturtmak üzere GÜÇLER AYRILIĞI İLKESİYLE güçlü bir Parlamenter Sisteme geri dönülecektir.


2.2 Yasama

Parlamento’nun yani Halkın Temsilcileri Milletvekillerimizin oluşturduğuGazi Meclisimizin üzerinde hiç bir güçyoktur.


2.3 Yürütme

Hükümet tarafından ülkemiz Anayasa ve yasalar çerçevesinde kanunların hükümete vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde devletimiz yönetilir. Anayasa ve Yasalara uyulmadığı durumlarda, yargı müdahale eder. Hükümetin Anayasal suç islemesi durumunda Anayasa Mahkemesi hükümete dava açar ve yargılama sonucunda gerekirse hükümetidüşürür.


2.4 Yargı ve Hukuk

Yargıya hiç bir güç müdahale edemez. Yargı tam bağımsız olacaktır. Anayasamız ve Meclisin çıkartmış olduğu Yasalar çerçevesinde yargı faaliyetleriniyürütür.

Hukuk önünde herkes estiktir. Hukuk herkes için eşit şekilde uygulanır. Hükümetin yargıya müdahale etmesi durumunda ilgili Bakan, Başbakan ya da Cumhurbaşkanı hakkında Anayasa Mahkemesi dava açar ve gerekirse bunları görevden alır.


Yargıtay ya da Anayasa Mahkemesi’nin itiraz edilen dava dosyalarının incelenmesinde Hakim bariz derecede haksız karar vermişse, mağdur edilen kişiye Tazminat ödenir. Bu Tazminat kusurlu hakimin mal varlığı ya da maaşından tazmin edilir.


YSK kararları ve diğer Yüksek yargı organlarının kararları Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tabidir.

Yüksek Yargı organlarının üyeleri, Bakanların yargılanmaları, Başbakan ya da Cumhurbaşkanı’nın yargılanmaları, Genel Kurmay Başkanı Anayasa mahkemesi üyeleri tarafından yapılır ve kararlar oy birliği ile alınır.


Anayasa Mahkemesi Üyeleri 40 kişi ’den oluşur, görev süreleri 5yıldır. Üyelerin secimi suşekildedir:


5 üye Cumhurbaşkanı tarafındanatanır. 5 Üye YSK tarafındanatanır,

5 Üye Danıştay tarafından atanır,

5 Üye Sayıştay tarafından atanır, 5 Üye Yargıtay tarafından atanır,

5 Üye Türkiye Barolar Birliği Üyeleri arasından seçime girerek gönderilir.

10 Üye Mecliste temsilcileri bulunan siyasi partiler tarafından aldıkları oy oranına göre gönderilir.


Anayasa Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi Üyeleri arasından her yıl yeniden seçilir. 1 kez Başkan seçilen kişi bir daha Başkan seçilemez.


2.5 OHAL: KHK’lerde Bakanlar Kurulu Üyelerinin tamamının onayı ile Mecliseteklif edilir. Meclisin 2/3’ünün onayı gerekir.


2.5.1 KHK

Olağan üstü haller haricinde uygulanamaz.


2.5.2 KHK Mağdurları

KHK ile işlerinden atılan kişiler Mahkeme kararı yoksa işlerine geri iade edilecektir. Mahkeme kararı ile işlerini kaybedenler tekrar dava açarak işlerine dönmeyi talep edebilirler.


2.5.3 KHK ile cezaevine atılan kişiler veya tutuklanan kişiler

Tamamı serbest bırakılacaktır. Ancak Darbe ’ye ve Terör olaylarına doğrudan karışmış ve cinayet ya da yaralamada bulunan kişiler bu durumdan yararlanamaz, tutuklu olarak yargılamalarıdevam eder.


Darbe ya da Terör nedeniyle suça bulaştığına dair somut deliller olmayan kişiler adli kontrol kaydıyla serbest bırakılır.


2.6 Cumhurbaşkanı

Meclis Tarafından en fazla 2 defalığına seçilir. 4 Yıllık Üniversite bitirmiş olmalıdır. 3 Turlu bir seçim olur.

1. Turda Herkes Aday olabilir. Bir adayın %51 Alması halinde o aday Cumhurbaşkanı seçilir.

2. Turda ilk 5’e giren adaylar yarışır. Bir adayın %51 Alması halinde o aday Cumhurbaşkanıseçilir.

3. Turda ilk 2’ye giren adaylar yarışır. %51 alan aday Cumhurbaşkanıseçilir.

Gensoru ile Güvenoyu alamayan Cumhurbaşkanı görevden düşer.


2.7 Meclis Başkanı

Meclis Tarafından en fazla 2 defalığına seçilir. 4 Yıllık Üniversite bitirmişolmalıdır. 3 Turlu bir seçimolur.


1. Turda Herkes Aday olabilir. Bir adayın %51 Alması halinde o aday MeclisBaşkanı seçilir.

2. Turda ilk 5’e giren adaylar yarışır. Bir adayın %51 Alması halinde o aday Meclis Başkanıseçilir.

3. Turda ilk 2’ye giren adaylar yarışır. %51 alan aday Meclis Başkanıseçilir.


Bir kişi en fazla 2 dönem Meclis Başkanı olabilir.


Meclisin Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve Bakanlar hakkında Gensoru verme hakkı vardır.

Gensoru ile Güvenoyu alamayan Meclis başkanı görevden düşer.


2.8. Başbakan

Halk tarafından seçilir. En çok oy alan Siyasi Partinin başkanı Parlamentoda çoğunluğu sağlamak kaydıyla Başbakan olur.


Koalisyon Hükümetlerinde ise Hükümeti oluşturacak Partiler Mecliste %51’i oluşturmak zorundadır. Eğer %51 sağlanamıyorsa, Cumhurbaşkanı ülkeyi tekrar seçimlere götürür.


Hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı tarafından verilir. Bir kişi en fazla 2 dönem Başbakan olabilir.

Gensoru ile Güvenoyu alamayan Başbakan görevden düşer. Cumhurbaşkanı ülkeyi tekrar seçimlere götürür.


2.8 Bakanlar Kurulu

Başbakan tarafından atanır. Başbakan ve Bakanlar KuruluÜyeleri Meclisten ayrı güvenoyu almak zorundadır.


Mecliste Gensoru verilmesi halinde Başbakan ve Bakanlar Güvenoyu almak zorundadır. Güvenoyu mecliste %50+1’dir.


Güvenoyu alamayan Bakan görevinden düşer.


Yüksek Yargı organları tarafından hakkında dava acılan Hükümet, Cumhurbaşkanı, Bakanlar, Başbakan her kim olursa olsun, 1 hafta içerisinde Meclisten güvenoyu almak zorundadır.


Güvenoyu alamayan kişinin görevi düşürülür.2.10 MİLLİ GÜVENLİKKURULU:


CUMHURBAŞKANI BAŞKANLIK EDER 17 ÜYEDEN OLUSUR.

TAVSİYE KARARLARI %51 oy çokluğu ile alınır.


Hükümetin Mecburi olarak uygulamakla yükümlü olduğu kararlar %67 ile alınır.


Mecburi kararların Hükümet tarafından uygulanmaması durumunda MGK HükümetiYüce Divana sevk edebilir.

MGK ÜYLERİ: Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ana Muhalefet Lideri, Meclis Başkanı, İç isleri Bakanı, Diş İsleri Bakanı, MIT Müsteşarı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Danıştay Başkanı, Milli Eğitim Bakanı, Ekonomi Bakanı, Bilim Bakanı, Genel Kurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı


2.11 İŞKENCE İLE MÜCADELE VE İNSAN HAKLARIPROGRAMI

İşkence ve insan hakları konusunda ise işkence yapan güvenlik görevlileri kesinlikle görevden alınacaktır. Bunların bu tespit edilmesi halinde mağdur olan kişilere yüksek miktarda tazminat ödemelerini öngören yasaları çıkaracağız.


2.12 HUKUK TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLERPROGRAMI

.

Biz Avrupa’nın dünyanın gelişmiş demokrasilerinde olduğu gibi insan hak ve özgürlüklerin adaletin dünyada ulaşmış olduğu en yüksek mertebe neyse aynı hak ve özgürlüklerin standart ve normlarının Türkiye’de uygulanması için kanunlar çıkaracağız ve bunların uygulanması için bizzat takipçisi olacağız.


Bizbireyselhakveözgürlüklerinherşeyinüzerindeolduğunuifadeederkenkimseye haksızlık yapmadan protesto haklarının tanınacağı Türkiye vaat ediyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki gibi yargı bağımsızlığının müdahale edilmeyen bir yargı inşa edeceğiz. Yasama Yürütme Yargı tamamen birbirinden bağımsız ve birbirine müdahale etmeyen ama karşılıklı olarak birbirlerine bir zincir şeklinde kontrol ettiği ve devletin çalışma mekanizmasını zayıflatmayacağı tam tersine güçlendireceği bir yapı inşaedeceğiz.


Ağır ceza kapsamına giren su tür suçlarlarda tutuklu yargılama yapılır. Bunlar; Bombalı veya Silahlı Terör, Adam Öldürme, Suçu sabit Hırsızlık, Gasp, Ağır şekilde insan ya da hayvan yaralama, Suçüstü uyuşturucu satıcılığı ya da kuryeliği, Tecavüz, Ölümle tehdit, İnsan Kaçakçılığı, Kadına ağır şiddet ya da ölüm tehdidi

Yargılama maksimum 2 yıl içerisinde bitirilerek hüküm verilmek zorundadır.


AğırCezakapsamındaolmayanyargılamalardayargılanankişienfazla30güntutuklukalabilir. Polis tarafından gözaltı en fazla 3 gündür.


Polis’e ifade vermeyen şahıs polis tarafından ifadeye zorlanamaz.


Kanunlara aykırı hareket eden polis, savcı ve hakimlerin 3 ihtardan sonra tazminatsız olarak işlerine son verilir.

Terör örgütünü ve mahkûmiyeti kesinleşmiş suçluyu övmenin cezası 1-5 yıl arasıdır.


Terör örgütleri ile bağlantısı olduğu tespit edilen her parti süresiz olarak kapatılır. Terör örgütleri ile bağlantısı olan politikacılar ömür boyu siyasetten men edilir.


Devleti Bölmek, Özerklik ve Federasyon için çalışan kişiler 2-10 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılır. Siyasetten ömür boyu men edilir.


Vatana ihanet edenler ve Ülkeyi bölmeye uğraşanlar aileleri ile birlikte vatandaşlıktan çıkartılarak sınır dışı edilir.


2.13 SİYASİ PARTİLER KANUNUPROGRAMI:

Parti içi demokrasiyi Dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki standartlara taşıyarak güçlü bir Hukuk Devleti inşa etmek, birikimli ve yüksek eğitimli kişilerin Türk Siyasetine kazandırılmasını sağlamak temel amacımızdır.


SiyasiPartilerkanunutamameneldengeçirilerekgenelbaşkanınpartidediktatörleşmesini engelleyecek ve partinin ağırlıklı olarak merkez yürütme kurulunun almış olduğu kararlar çerçevesinde istişareye göre genel başkan liderliğinde bir program yapılmasısağlanacaktır.


Partininkaderivepartiyeüyeolankişilerinkaderigenelbaşkanınikidudağıarasında olmayacaktır. Partiden ihraç edilme kararı ise zorlaştırılacak, mahkeme süreci beklenecek, disiplin kurulunun almış olduğu kararlarla parti üyeliği sona erdirilemeyecektir. İhracı istenen kişi ile ilgili delillerin toplanması beklenecek ve üyenin Mahkemeye gitmesi halindeMahkeme kararıbeklenecektir.


2.14  SEÇİMLER VE ADAY TESPİTLERİ:


2.14.1 Delege sistemi kaldırılacaktır.


2.14.2 Parti Başkanları, Belediye Başkanları ve Milletvekili Adayları en az Üniversite Mezunu olmak zorundadırlar.


2.14.3 Belediye Başkanlıkları ve Milletvekilli adaylarının seçiminde Genel Merkezin enfazla%20 Kontenjan hakki olacaktır.


2.14.4 Belediye Başkanları ve Milletvekilli adayları tamamen o secim bölgesindeki üyeler tarafındanseçilecektir. İsteyen herkes Milletvekili veya Belediye Başkanı adayı olabilir. Seçimler en fazla 3 Turlu yapılacak,


1. Tur da %51 oy alan kişi adayseçilir.

1. Tur’da hiç bir aday %51’i bulamaz ise, 2. Turda %51 alan adayolur.

3. Tura ise ilk 3 sırayı alan adaylar yarışır ve en fazla oy alan adayolur.3 TOPLUM


3.1 EĞİTİM

EĞİTİMİN AMACI, ANAYASA’DA BELİRTİLDİĞİ GİBİ ATATÜRK İLKELERİ ESAS

ALINARAK DÜNYA’DA EĞİTİM DE İLK 10 ÜLKE ARASINA GİRMEK OLACAKTIR.


Türkiye’nin Resmi dili ve Eğitim dili Türkçedir.


Öğretmen maaşları 7.000 TL olacak.


Sözleşmeli öğretmen statüsü kaldırılarak, tüm öğretmenlere kadro verilecek.


Atama bekleyen öğretmen kalmayacak. İhtiyaca göre öğretmen yetiştirilip atamaları yapılacak. Öğretmen olarak ataması yapılamayan öğretmenlerimizin geçici olarak bir başka devlet kurumunda istihdamı sağlanacak yada sınavsız 2. Bir başka meslek okuma fırsatı tanınacaktır.


İngilizce, Almanca ve Fransızca dışındayabancı başka dilleri seçmeli ders olarak öğrenmek isteyen öğrenciler 20 imza getirmeleri halinde o dil için öğretmen ve gerekli dokümanlar olması halinde seçmeli dil dersi açılabilir. Örnek: İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Osmanlıca, Göktürkçe, Kazakça, Farsça, Arapça, Rusça, Kürtçe, Azerice, Özbekçe v.s.


3.1.1 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI PROGRAMI

Türkiye’deki bütün dershaneler kaldırılacak. Tıpkı Almanya’da olduğugibi,

Bütün özel okul ve üniversiteler kamulaştırılarak devlet okulu haline getirilecektir.

Devlet her vatandaşına eşit şartlarda parasız eğitim fırsatı vermek zorundadır. Bu eşitlik ilkesiningereğidir.Gençlerimizveçocuklarımızülkemizinenönemlikaynağıdır,eniyişekilde yetiştirilerek Türk Milletine hizmet etmeleri ve ülkemizi en iyi şekilde kalkındırmalarısağlanmalıdır.


3.1.2 DEVLET ELİYLE EĞİTİMPROGRAMI

Eğitim alanında devrimler yaparak, fırsat eşitliği sağlamak, Liselerimizin ve Üniversitelerimizin Dünyanın gelişmiş ülkeleri seviyesine taşımak ve bir bilgi toplumu inşa etmek temel hedefimizdir.

Türkiye’nin her tarafında Anaokulundan Lise son sınıfa kadar aynı eğitim ve müfredat uygulanacaktır.

Eğitim Anaokulu ile başlayıp Üniversite eğitimine kadar yeniden yapılandırılacaktır.

İnsan Sağlığı ve koruyucu eğitim dersleri TRT ve tüm okullar tarafından uygulamalı olarak yapılacaktır.

Tüm Özel Okul ve Dershaneler Devlet okuluna çevirilecektir.


Eğitim anaokulundan Doktora sonrasına kadar parasız olacaktır. 12 Yıllık eğitim mecburidir.

Bu eğitim sistemi ile amaçlanan yeni yetiştirilen toplumun profili şöyledir.


Nüfusun %22’i Üniversite Mezunu, ( Profesör %1, Dr. %1,5, Mühendislik %5,5, Tip Doktoru

%1, Finans %1, Hukuk %1, İsletme %2 v.s, Diğer %9)

Nüfusun %22’i Tekniker, May ster, (Bölüm Şefi, Formen vs.) Fen Teknik Liseleri Mezunu. Üzerine Tekniker ve May ster okuyacaklar)


Nüfusun %36’i Yetişmiş İşgücü, usta ayarında ( Meslek Liseleri ve Teknik Liseler) Nüfusun %20’i düz personel olarak ön görülmüştür.


3.1.3 Anaokulu: 3 yasında baslar ve zorunludur. 6 yasında çocuklar İngilizce dersi alacaklardır.

Anaokulunda öğrencinin İlkokula hazırlanması, özgüveninin arttırılması, yeteneklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin birbirleri ile iletişimlerinin arttırılması sağlanacaktır.


3.1.4 İlkokul:

Tüm öğrencilerimiz Milli şuur ve kimliklerinin pekişmeleri, tarihimizi en iyi şekilde öğrenmeleri için, 1. ve 3. sınıflar arasında Anıtkabir, Çanakkale, Sakarya, Afyon, Dumlupınar ve Sarıkamış’a geziler ile giderek buraları gezeceklerdir.

1-4. Sınıfları kapsar. İngilizce dersi verilecektir. Öğrencilerin seviye tespit sınıflarıdır.


Öğrenciler not ortalamasına göre Düz Ortaokul, Süper Ortaokul ve Fen Ortaokul diye 5. Sınıftan 8. Sınıf sonuna kadar eğitim hayatını sürdürür.


Ders notları puanlamaları 100 üzerinden yapılır.


3.1.5 Orta Okullar

3.1.5.1 Düz Orta okullar

İlkokul’da not ortalaması 50-65 arası olan öğrenciler bu okullara gitmek zorundadır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler ağırlıklı olarak Meslek Liseleriiçin yetiştirilirler.


Bu okullarda okuyan öğrenciler 5. ve 6. Sınıf not ortalamaları 80’in üzerine çıkmaları halinde SÜPER ORTAOKULA, 90’in üzerine çıkmaları halinde de isteğe bağlı olarak FEN ORTAOKULUNA geçiş yapabilirler.


3.1.5.2 Süper Ortaokullar

İlkokul’da not ortalaması 66-80 arası olan öğrenciler bu okullara gitmek zorundadır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler ağırlıklı olarak Tekniker, May ster Okullarına içinyetiştirilirler.


Bu okullarda okuyan öğrenciler 5. ve 6. Sınıf not ortalamaları 80’in üzerine çıkmaları halinde ORTAOKULUNA geçiş yapabilirler.


3.1.5.3 Fen Ortaokullar

İlkokul’da not ortalaması 80-100 arası olan öğrenciler bu okullara gitmek zorundadır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler ağırlıklı olarakÜniversitelere gidecek öğrencilerdir.


3.1.6 Liseler

3.1.6.1 Meslek Liseleri

Düz Ortaokulu bitiren, not ortalaması 50-70 arası olan öğrenciler bu okullara gitmekzorundadır.

Mesela bir mağazada satış yapan bir eleman bile meslek öğrenecektir.


Muhasebe, finans, bankacılık, otelcilik, tesisatçılık gibi cnc ustası, tekstil ustası gibi (tekstilinde kendi içinde bölümleri var- modelist, kesimci gibi) bu alanların hepsinde meslek liselerinin öğrencileri kalifiye hale getirip Türkiye’nin ara eleman problemini çözeceğiz.


İhtiyaçlara göre Okul Sanayi İşbirliği ile Meslek öğretilir.


Bu okullarda okuyan öğrenciler 9. Ve 10. Sınıf not ortalamaları 80’in üzerine çıkmaları

Halinde SÜPER Liselere yada Teknik Liselere, 90’in üzerine çıkmaları halinde de isteğebağlı olarak FEN Liselerine geçişyapabilirler.


3.1.6.2 Süper Liseler

Süper Ortaokullarda 66-80 arasi olan öğrenciler bu okullaragitmek zorundadır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler agirlikli olarak Tekniker, May ster Okullarına içinyetiştirilirler.


Bu okullarda okuyan öğrenciler 9. Ve 10. Sınıf not ortalamaları 80’in üzerine çıkmaları halinde Fen Liselerine geçiş yapabilirler.


3.1.6.3 Teknik Liseler

Süper Ortaokullarda 66-80 arası olan öğrenciler bu okullaragidebilir.

Bu okullardan mezun olan öğrenciler ağırlıklı olarak Tekniker, May ster Okullarına için yetiştirilirler.


Meslek liselerinde notları iyi öğrencilerin % 20-25’ i seçilerek liseden itibaren Anadolu

Teknik Liselerine devam edecektir ve bu öğrenciler en az İngilizce ve Almancayı ana dili seviyesinde konuşup yazabilecek eğitimi alacaktır. Çünkü dünyanın değişik ülkelerindeki insanlarla Anadolu Teknik Lisesindeki öğrenciler iş hayatına atıldıklarında iletişime problemsiz şekilde geçebilecektir.


Bu okullarda okuyan öğrenciler 9. Ve 10. Sınıf not ortalamaları 80’in üzerine çıkmaları halinde Fen Liselerine geçiş yapabilirler.


3.1.6.4 Fen Liseleri

Fen Ortaokullarında not ortalaması 70-85 arası olan öğrenciler bu okullara gitmek zorundadır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler ağırlıklı olarak Üniversitelere gideceköğrencilerdir.


Bu okullarda okuyan öğrenciler, İngilizce, Almanca, Fransızcayı anadili seviyesinde mecburi olarak, İspanyolca ve Rusça’yı seçmeli olarak iyi derecede öğrenmek zorundadırlar.


Bu öğrenciler yine seçmeli olarak, Arapça, Osmanlıca, Çince ve Japonca ’yı seçmeliders olarakalabilirler.


3.1.6.5 Süper Fen Liseleri

Fen Ortaokullarında not ortalaması 86-100 arası olan öğrenciler bu okullara gitmek zorundadır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler ağırlıklı olarak Mühendislik, Tip, Kimya, Medikal, Politik dallarında Süper Üniversiteler ve Doktora Profesörlük içinyetiştirilirler.


Bu okullarda okuyan öğrenciler, İngilizce, Almanca, Fransızcayı anadili seviyesinde mecburi olarak, İspanyolca ve Rusçayı seçmeli olarak iyi derecede öğrenmek zorundadırlar.


Bu öğrenciler yine seçmeli olarak, Arapça, Osmanlıca, Çince ve Japoncayı seçmeli ders olarak alabilirler.


3.1.6.6 İmam Hatip Liseleri

İmam Hatip Liselerinin yeterli olacak kısmı kalacak şekilde diğerleri kapatılarak, din dersi ortaokulda8.sınıftanitibarenseçmelidersolarakdevleteliyleverilecektir.Öğrenci din dersi alıp almama konusunda serbestbırakılacaktır.


3.1.7 Üniversiteler

YÖK Kaldırılacaktır.


Üniversiteler Bilim Bakanlığına bağlanacaktır.


Bilim Bakanlığı sadece Üniversiteler ve Yüksek Okullardan sorumlu olacaktır.


Üniversite sınavları kaldırılacak ve Lise not ortalamasına göre Bilim Bakanlığı bünyesindeki ÖYM tarafından üniversitelere yerleştirme yapılacaktır.


Mevcut Üniversitelerin kapasiteleri yetişen gençliğin %22’sinin Üniversitece mezunu olarak planlanacaktır.


3.1.7.1 Teknik Üniversiteler

20 adet planlanmıştır. Lisans eğitimi 5 yıllık olup Mastır süresi 2 yıl olacaktır.


3.1.7.2 Elit Teknik Üniversiteler: ITÜ, ODTÜ, YILDIZ, KTÜ, ANTALYA, ADANA, KAYSERI, KONYA, SAMSUN, BURSA, KAYSERI Teknik Üniversiteleriseklindedir.


3.1.7.3 Normal Üniversiteler

Mevcut halini koruyacaktır.


3.1.7.4 Elit Normal Üniversiteler

BOĞAZİCİ, BİLKENT, HACETTEPE, GAZİ ÜNİV. İSTANBUL ÜNİV. MARMARA ÜNİV. EGE ÜNİV. AKDENİZ ÜNİV. 19 MAYIS ÜNİV. TRABZON ÜNİV.


Elit Üniversitelerimiz Tıp, Fizik, Biyoloji, Kimya, Uzay, Otomotiv, Savunma Sanayi, Gemi İnşaatı, Elektronik, Yazılım, Hardware, Hukuk, İsletme, İş idaresi konularında Dünya çapında olacaklardır.


Profesörlerin Maaşı en az Bakan Maaşının %50’si kadar olacak, Öğretmenlerin Maaşı ise en az Milletvekili Maaşının %50 kadar olacaktır.


3.2 KÜLTÜR VE SANAT

Kültür ve sanat ortamının demokratik bir hukuk düzeni ortamda gelişebileceğini ön şart olarak kabul eden, sanatın ve kültürün pozitif gücünü önceleyen, milli kültürümüzü ve medeniyet tasavvurumuzu doğru ve nitelikli bir şekilde ifade etmeyi amaç ediniyoruz.


Bunun için;


● Kültür Bakanlığının yapısı ve vizyonuyenilenecektir.

● Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile kültürel birlikteliği ve ortak dil kullanımını güçlendireceğiz.

● Türk Dünyası ile kültürel bağları güçlendirecek yapılanmayagidilecektir.

● Yazılı görsel ve dijital medya mecralarının, Türk dili ve kültürünü bozucu etkisini önleyecek tedbirler alınacaktır. Bu amaçla Üniversiteler, meslek kuruluşları gibi kurumve kuruluşların eş güdüm içerisinde çalışmasısağlanacaktır.

● Türk Kültürü ve medeniyetinin uluslararası arenada daha iyi tanıtımısağlanacaktır.

● Belediyelerin kültür sanat çalışmalarına tevsikgetirilecektir.

● Tiyatrolar ve Operalargüçlendirilecektir,

● Müzik, Dizi ve Sinema Sektörleri teşvikedilecektir.

● Mimari eserlerimizin korunması, restorasyonunun yapılması ve gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Bunlar, konularında uzman kişi ve kuruluşlarca yapılacak,bu

konuda üniversitelerin ilgili bölümleriyle iş birliği ve ortak çalışma alanı oluşturulacaktır.

● Yurt içinde ve yurt dışındaki mimari eserlerimizin aslına uygun bir şekilderestorasyonu yapılamamaktadır. Bu konudaki eksiklikler ve yanlışlıklar süratlegiderilecektir.


3.3 MEDYAPROGRAMI

Partimizin medya özgürlüğü konusundaki görüşleri şöyledir. RTÜK’ün medya organlarına Ceza yetkisi kaldırılacaktır.

Medya Suçları Medya Mahkemelerinde yargılanacaktır. Medyanın %25’inden fazlasına hiç bir Medya grubu sahip olamaz.


Biz medyanın hiçbir siyasi baskı altında olmadan anayasal ve yasal çerçevede her vatandaşımızın bilgi edinme hürriyeti çerçevesinde hiç bir siyasi baskı olmaksızın vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi, haber alma özgürlüğü kanunlar çerçevesinde teminat altınaalınacaktır.


3.4 SPOR PROGRAMI

Gençlerimizin 4 yaşından itibaren Türkiye’deki tüm spor olanaklarından faydalanması için her il ve ilçede gençlik tesisleri ve spor salonları inşaa ederek gençlerimizin istedikleri sporu yapabilmelerine olanak sağlayacağız. Alt yapı her spor alanında güçlendirilecek ve gençlerimiz spora özendirilecektir.


3.5 AİLE POLİTİKASIPROGRAMI

Türk aile yapısının korunması ailelerin geçim sıkıntılarının ortadan kaldırılacak şekilde refah düzeyinin artırılması ve bununla birlikte çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde yetişebilmeleri için ailelere sosyal destek programımız olacaktır.

Anneler çocukları için 3 ya da 4 yıl doğum iznine ayrılabilecektir. Aile bağlarının güçlü olabilmesi ve iletişimin daha sağlıklı yürüyebilmesi için birtakım çalışmalarımız olacaktır.


Aile içi şiddete karşı her türlü çalışmalar büyük önem ve titizlik içerisinde yapılacaktır.


3.5.1 KADIN POLİTİKASIPROGRAMI

Kadınlar ve erkekler sadece aile içerisinde değil sosyal hayatta da eşit haklara sahiptirler. Bu bakımdan kadın cinayetlerinin önüne geçecek, şiddete uğramalarına engel olacak çalışmalarımız olacaktır. Bizim için her kadın annedir ve cennet annelerin ayağının altındadır. Bizim kadına bakış açımız kadın ailenin temel direği ve emektarıdır.


3.5.2 GENÇLİKPROGRAMI

Gençlerimizin çok iyi bir eğitim almaları ve ders zamanları dışında sosyalfaaliyetlerinde bulunabileceklerispor,etütalanlarınınbulunmasıvegençleriniyiiletişim,iyiarkadaşlıkkurup sağlıklı yetişebilmesi için partimiz gerekli yatırımları ve önlemlerialacaktır.


3.5.3 ÇOCUKPROGRAMI

Çocuklarımız geleceğimizdir ve ülkemizin en önemli kaynağıdır. Bu bakımdan çocuklarımızın eşit şartlarda eğitim alabilmeleri ve büyüyebilmeleri için;


1- Ekonomik durumu müsait olmayan ailelerin bebeklerin doğumundan itibaren 1,5 yıl boyunca süt, mama, çocuk bezi ve diğer sağlık harcamalarının en az %80’si devlet tarafındankarşılanır.


2- 7 yas altı çocuklarımızın temel ihtiyaç malzemelerinin KDV oranı % 0 olacaktır.


3- 3 Yasından itibaren İlkokul cağına kadar tüm çocuklarımıza Anaokulu mecburidir. Maddi durumu olmayan çocukların masrafları Çocuk Yetiştirme Fonundankarşılanır.


3.5.4 YAŞLILAR ve BÜYÜKLERİMİZ İÇİNPROGRAM

Yaşlı ve büyüklerimiz isterlerse kendi evlerinde isterlerse yaşlılar yurdunda yani Almanya’daki gibi bakımevlerinde istedikleri gibi yaşayabilmeleri için sigortaya bağlayacağız. Emekli olsun ya da olmasın bakımlarını sağlayacağız. İyi bir hayat geçirmeleri için çalışacağız.


3.5.5 ŞEHİT ve GAZİ YAKINLARI İÇİN PROGRAM (BEDEL ÖDEYENLER)

Şehit ve gazi yakınları için devletimizin kollarını gererek bazı imtiyazlar sağlama durumumuz olacaktır. Toplumda şehit ve gazi yakınlarının özellikle işe alma, eğitim gibi konularda gerekli destekler verilecektir. Şehit ve gazi maaşı alma konusunda eşitlik ve gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.


Şehit ve Gazi Çocuklarının Üniversiteyi bitirene kadar YİYECEK, GİYECEK, KONAKLAMA VE EĞİTİM gibi tüm masrafları devlet tarafından karşılanır.


3.5.6 ENGELLİLERPROGRAMI

Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmede bulunan ve yürürlükte olan maddelerin uygulanması sağlanacaktır.


Engelli vatandaşlarımız toplumun önemli bir parçasıdır. Onların sosyal hayata ve iş yaşamına entegre edilebilmeleri için birtakım eğitim faaliyetlerimiz ve işlerde istihdam edilmeleri için çalışmalarımız olacak. İşe alımlarında %2 kontenjan arttırılacaktır.


-Engelliler Meslek Eğitim Merkezleri kurulacaktır.


-Engelliler Üretim Merkezi şeklinde atölyeler kurulacaktır.


Otizmli çocuklar için otizm yaşam merkezi sağlanacaktır. Otizm yaşam merkezlerinde çocuklara ilaçla sakinleştirmeler yerine yüzme ve değişik spor dalları ile müzik eğitimleri verilecektir. Ayrıca bu çocukların meslek edinmeleri sağlanacaktır. Aileler isterse gün boyu ya da belirli saatlerde çocuklarını okulda bırakacaklar, ayrıca durumu kötü olan ailelere de iş imkânısağlanacaktır. Toplumda gerek otizmliçocuklarımızın ve gerekse onların ailelerinin de normal yaşamaya haklarıvardır.


3.6 DİN HİZMETLERİPROGRAMI

Din hizmetlerinde mezhebe bakılmaksızın sadece camiler değil, alevi kardeşlerimizde din hizmetlerinden Cem evlerinde yararlanacaktır.


Cemevleri de, camilerle aynı statüde olacak ve cemevlerinede belli kriterler doğrultusunda din görevlisi tahsis edilecek v edevletin din görevlilerinin maaşlarının ödemesi sağlanacaktır. Cem evleri de camilerin sahip olduğu haklara sahip olacaktır.


Sadece büyük camilerde, çok yoğun olan camilerde imamlar olacak, küçük camilerde part-time olarak gönüllülük esaslı (mesela emekliler) imamlık yapılacaktır (yani ek iş olarak).


Din görevlilerinin sayısını istihdama uygun şekilde belirleyerek, istihdam fazlası imamları da devletin başka kurumlarında, üretimde veya değişik firmalarda istihdam edeceğiz.


3.7 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIPROGRAMI

3.7.1 Vakıflar

KamuyararıolmayanVakıflarfesdilerek,malvarlıklarıhazineyeaktarılacaktır.Eğitimamaçlı Vakıflara sınır getirilecek, bu vakıflar sıkı denetime tabitutulacaktır.


TÜRGEV, TUGVA, ENSAR VAKFI GİBİ VAKIFLAR kapatılarak, mal varlıkları hazineye aktarılacaktır.


VAKIFLAR öğrenciler için eğitim, konaklama ve burs veremez. Bunlar devlet eliyle verilir.


3.7.2. Dernekler

Partimiz sivil toplum kuruluşlarına özellikle derneklerin oluşumuna toplumun örgütlü bir şekildesosyalfaaliyetleriniyönetebilecekgirişimlerdebulunmasıiçinderneklerimizeözellikle kolaylıklar getirecek ve bunlardan kamu yararı için çalışan derneklerimizden vergiler alınmayacaktır.


Kamu yararı dikkate alınacak ve projelerine göre bazı sivil toplum kuruluşlarımıza gerekirse finansal olarak desteklenecektir.


3.7.3 Cemaat ve Tarikatlar / Tekkeler

Cemaat ve Tarikatların tamamı kapatılıp, mal varlıklarını hazineye devredilecektir.


3.8-DOĞAL HAYAT VEŞEHİRCİLİK

3.8.1 DOĞAL HAYAT VEÇEVRE

Çocuklarımıza ve gelecek nesillere çok temiz ve yaşanabilir güzel bir çevre ve doğa bırakabilmek için çevrenin korunabilmesi ile ilgili yasalar tekrar gözden geçirilecektir.


MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİĞİ KANUNU acilen UYGULANACAKTIR. Verimli ve yanmayan kara dut, ceviz, kestane, badem, çam fıstığı, delicelik zeytin, keçi boynuzu ile ağaçlandırma yapılacaktır.

Çöpler ayrıştırılarak, çöplerin içerisindeki değerli malzemelerin geri dönüşümü sağlanacak; geri dönüşümü olmayan çöplerin ise enerjiye dönüşümü sağlanacaktır.


Çevre korunmalı ki gelecek nesillere temiz bir doğa bırakalım.


3.8.2 Kentleşme

Kentleşme politikalarımız; tabiat kuralları çerçevesinde modern kentleşme ilkelerine uygun, doğal afetlerden en az etkilenecek tarzda tarihi ve kültürel değerlerin korunması ilkeleri ile uyumlu, insan ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal, ekonomik ve rekreasyonel fonksiyonlara sahip yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır.


Bu çerçevede,

● Şehrin en az %25’i yeşil alanolacaktır.


● Her Sokak; Cadde ve Şehir Merkezlerinde insanların arabalarını yeterincepark edebilecekleri Otoparklar inşa edilecek ve bu Otoparklar Parkmatikliolacaktır.


● YAĞMUR VE KAR SULARINI TOPLAYAN DEV SARNIÇLAR DEPOLAR TÜM ŞEHİRLERDE YASA VE TEŞVİK İLE İNŞAA EDİLECEKTİR.


● Mevcut kentsel dönüşüm çalışmalarının eksik ve aksak yanları tamamlanacak imarınaşırı derecede artmasını önlemek için kamu arazileri kullanımaaçılacaktır.


● Kentsel yenileme yapılırken öncelikle ulaşım ve altyapı planlarıtamamlanacaktır.

● TOKİ (Toplu Konut İdaresi) asli görevine getirilip planlı arsa yönetimi, konutüretimi, konut kredileri ve yapı kooperatif denetimlerini yapması sağlanacaktır.

● Yeni yaşanabilir alanlar açılacak, ucuz konut üretimi sağlanacak, dar gelirlilerinkonut ihtiyacıkarşılanacaktır.

● Şehirlerin coğrafi, fiziki ve ekonomik yapıları dikkate alınarak Bölgesel Kalkınma Modelleri oluşturulup şehirlerin iş birliği içerisinde verimlilik esasına görekalkınması sağlanacaktır.

● Kıyı kenar çizgisi dahilinde, milli güvenliğimizin gerektirdiği zorunlu yapı ve tesislerile liman, rıhtım ve iskele, deniz feneri tesislerinin haricindekilere yapılaşma izni verilmeyecektir.

4 KAMUYÖNETİMİ

Devlet yönetiminde şeffaflığı esas alacağız. İhaleler, Devletin gelir giderleri Güvenlik sakıncası olamayan kalemlerde şeffaf olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.


4.1 KAMU YÖNETİM POLİTİKASI

Kamu yönetimi politikamızın odağındaki üç esas ilke, “demokratik katılım”, “vatandaşa güven” ve “toplumsal memnuniyet”tir.


Temel hedefimiz, sürdürülebilir bir refah ve huzur ortamını sağlamış, “Mutlu Türk Milleti,

Güçlü Türk Devleti” anlayışıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı ve yaşam

Kalitesini artırmayı amaç edinmiş, hukuka tam bağlı, katılımcı, üretken, adil, denetlenebilir, çağdaş, dinamik ve milletiyle barışık bir kamu yönetimi düzenini kurabilmektir.


● Kamu hizmetlerinde kalite, verimlilik ve sürati sağlamak üzere kamu personelinin izleyeceği yol ve yöntemleri, hizmetin gerçekleşme hızını, performans kriterlerinive kurumların stratejik planlarını düzenleyen bir Kamu Hizmetleri İdari Usul Kanunu çıkarılacaktır.


● Kamu tarafından üretilen ve E-devlet vasıtası ile temin edilebilecek hiç bir belgekişilerden istenmeyecektir. E-devlet kapısı geliştirilecek, vatandaşlarımızın ve kurumlarınkamuhizmetlerine erişimini kolaylaştıracak ve ‘tek noktadan her hizmet’ imkanı sunulacak, sunulan hizmetlerin şeffaflığını ve hesap verilebilirliğini artırılacak, devlet kurumları arasında veri paylaşımının arttırılması sağlanacaktır.


● Devletimize olan inanç ve güveni pekiştirmek için, kamu bürokrasisinde giderekdeğerini yitiren ehliyet, liyakat, kariyer, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerinin yeniden hayata geçirilmesi vazgeçilmezönceliklerimizdendir.


4.2 MERKEZİ İDARE

4.2.1 Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi geri getireceğiz.

4.2.2 Merkezi idareyi Avrupa’da Dünya’nın gelişmiş ülkelerinin Merkezi İdaresistemlerini inceleyerek Atatürk ilkeleri çerçevesinde yenidenyapılandıracağız.

4.2.3 Merkezi idaremizde Devletin Üniter yapısı esastır. Federasyon veya Özerklik kesinlikle söz konusuolamaz!


4.3 MAHALLİ İDARELER

4.3.1 VALİLİK VE KAYMAKAMLIKLAR

Mahalli İdareleri Ülkemizin Üniter yapısını koruyarak Atatürk İlkeleri çerçevesinde Dünya’nın gelişmiş ülkelerindeki gibi yeniden yapılandıracağız.


İllerin bütçesi atanmış Vali yani İl Özel İdaresi tarafından yönetilirken, sorumluluğu olan seçilmiş Belediye Başkanının yetkileri çok sinirli ve bir nevi formaliteden öteye gidememektedir. Biz bunu söylerken kafalarda bir takim soru işaretleri ve şüpheler oluşmaması için aşağıdaki açıklamayı gerek gördük.


Yani hükümetin emrindeki Vali ya da Kaymakam başka bir partiden olan Belediye başkanının çalışma sahasında operativ isler yapmaktadır. Aslında atandığı için Vali ve Kaymakamın hiç bir sorumluluğu yoktur.


Bu durum yerinden yönetim anlayışına terstir. Bu sebeple yetki kargaşası ve Belediye Başkanlarının yetkilerin kısıtlı olmasından dolayı vatandaşlarımız verimli bir hizmet alamamaktadır. Bu durumu örneğin Giresun’un köyünde de, Antalya’nın köyünde de, Elazığ’ın köyünde de görmek mümkündür. Bu sebeple etkin ve verimli, cağa uygun yönetim tarzına geçilmesi lazımdır.


Batının bulduğu Mercedes, Porsche marka otomobillere ve yolcu uçağına biniyor, cep telefonunu, Tıbbi cihazını, ilacını, aşısını ve bilgisayarını kullanıyoruz da, neden batının yönetim tarzını almıyoruz diye kendimize sormamız gerekir.


O bakımdan batının Eyalet ve Federasyon sistemi haricindeki yönetim sistemini alarak ülkemize uyarlamamız gerekir.


Batıdaki Eyalet ve Federasyon sistemi Türkiye’ye uymaz. Çünkü batıdaki bir çok ülkedeki eyalet sistemi etnisiteye dayanmamaktadır. Bizde ise Eyalet sistemi ya da federasyon önümüzdeki yıllarda kanlı bir bölünmeyi ve terörü getirir. Bu da bizim Üniter yapımızı bozacağı için Federasyon ve Özerkliğe tamamen karşı olduğumuzu ve buna asla müsaade etmeyeceğimizi burada belirtmek isteriz.


Bu bakımdan ana hatları ile öngördüğümüz Mahalli idareler sistemi batinin gelişmiş ülkelerindekine benzer bir sistemdir,


Buna göre;

4.3.1.1 Valilikler ve Kaymakamlıkların çok özel haller ve bölgeler dışında kaldırılarak, bunların görev ve yetkileri gerekli yasal düzenlemeler ile Belediyelere, Cumhuriyet Savcılıklarına, İl Emniyet Müdürlerine ve Garnizon komutanlarına devredilecektir.


4.3.1.2 İl, İlce ve Belde merkezi sınırları ilerisideki güvenlik ve asayiş ile ilgili kararlar Emniyet Müdürlükleri tarafından alınır ve uygulanır. Emniyet Müdürü İç İsleri Bakanlığınabağlıdır.


4.3.1.3 Kırsalda ve Polis’in yetki sahası dışındaki yerlerde ise Güvenlik ve Asayiş ileilgili kararlar Jandarma Garnizon Komutanı tarafından alınır ve uygulanır. Jandarma Garnizon Komutanı ise Genel Kurmay Başkanlığınabağlıdır.


4.3.1.4 Belediye Başkanlarının görev ve yetkileri, o il, ilce ve beldeler sınırları dâhilinde Sanayi Bölgeleri Kurmak ve Arsa tahsisi, Alt yapı hizmetleri, Cevre düzenlemesi ve İmar düzenlemesi, Çöp ve Temizlik isleri ile sinirlidir. İl, ilce ve Beldeler ile ilgili yönetim kararları, İl, ilce ve Belde Meclisinde alınır. Bu konuda yasal düzenlemeler yapılacaktır. Tapu İsleri Belediyede yürütülür. Belediye Başkanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınabağlanacaktır.


4.3.1.5 Belediye Başkanlarının hiç bir şekilde Emniyet Müdürü, Garnizon Komutanı ve Cumhuriyet Savcısı üzerinde en ufak bir yetkisi olamaz.


4.3.1.6 Nüfus Dairesi güvenirlilik bakımından adliyede bulunacaktır.


4.3.2 BELDELER, KÖYLER VEMUHTARLIKLAR

Muhtarlıklar kaldırılacaktır. Muhtarlıklar birleştirilerek Belde yapılacak ya da direkt İlçeye bağlanacaktır.

Beldeler en az 1.000 nüfuslu olmalıdır.


Köyler Belediye sınırları içerisine alınarak Belediye hizmetlerinden alacaktır. Muhtarlık yerine Belediye Meclis Üyeliği getirilecektir.


Beldelerde kararlar Belediye Meclisi tarafından alınır. Böylelikle köylüyü temsil eden eski muhtar yeni belediye Meclis üyesi yönetime ve karar mekanizmasına katilmiş olur. Bu su anki Vali ve Kaymakam sisteminde mümkün değildir.


80 Nüfuslu her köyde İlkokul ve Orta Okul kurulacaktır.

80 Nüfusa erişemeyen Köyler ise 2, 3 köy birleşerek ortak İlk ve Ortaokul kullanılacaktır.


Her Beldede;

1- Belediye Başkanı,

2- Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Karakolu 3-Lise,

4- Meslek Lisesi

5- Sanayi Bölgesi- En az 150 kişi kapasiteli 6- Sağlık Ocağı /Hastane


Küçük Beldeler veya İlçelerde; Belediye, Emniyet Müdürlüğü ve Ardama Karakoluayni Komplekstebulunabilir.

Böylelikle, köylere hizmet, is olanakları, okullar gitmiş olacak ve köyler boşalmayacaktır. Köyler boşalmayacağı için de Tarım ve Hayvancılık köylerde daha da gelişecek ve Türkiye’nin Tarım ve Et ihtiyaçları yerli imkanlar ile sağlanacak, insanlarımız dahasağlıklı beslenecek, büyük şehirlerde yığılma ve çarpık yapılaşmanın önünegeçilecektir.


4.4 PERSONEL REJİMİ

KPSS kaldırılacaktır. Kamu personelinin halka karşı sorumlu, siyaset kurumuna duyarlı,

toplumun tüm kesimlerini temsil edebilme niteliğine haiz, uluslararası standartlarda sosyal güvencelere sahip, grev ve toplu sözleşme haklarıyla donanmış olması yanında, memuriyete alınmada ehliyet, liyakat ve eşitlik ilkelerinin titizlikle uygulandığı, adil ve güvenilir bir Kamu Personel rejiminin tesis edilmesi temel önceliklerimizdir.


4.5 KAMUDA TASARRUF

- Türkiye genelinde Makam arabaları sayısı 2.000 ilesınırlandırılacaktır

- Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen Uçakların 1 tanesi hariç hepsisatılacaktır.

- Devlette Bina ve Araç Kiralamasına sonverilecektir.

- Milletvekili yakınlarının meclisin özel imkanlarından yararlanmalarıkaldırılacak-

- Kamuya ait, dinlenme, kamplar ve sosyal tesislerkaldırılacaktır.


5 İÇ VE DIŞ GÜVENLİK

5.1 İÇ GÜVENLİK

İktidara geldiğimizde iç güvenliğimizi tehlikeye atan konuları ele alarak, insanlarımızın suç işlemelerinin sebeplerini bulup ortadan kaldıracak tedbirler alacağız.


Yine olabilecek muhtemel suç unsurlarını Sosyolog, Psikolog vs. gibi bilim adamları ile ortak bir istişare çalışma grubu kurarak, suçların oluşumunu engelleyici tedbirler alacağız.


5.1.1 TERÖRLE MÜCADELEPROGRAMI

Terör ve bölücülük konusunda KÜRT SORUNU diye bir sorun tanımıyoruz. Güney Doğu diye bir sorunda tanımıyoruz. Türkiye’de bütün insanlar aynı hak ve özgürlüğe sahiptir ve bu hak ve özgürlükler Anayasal olarak garanti altına alınmıştır.


Bu çerçevede Güney Doğudaki terörün hâkimiyetine tamamen son vererek Türkiye’de huzur ve sükuneti temin edeceğiz.


Partimizin terörle mücadelesi sadece PKK’nın sadece kırsaldaki yapılanması değil, Avrupa’dakibütünmaddikaynaklarıAvrupaayağıdünyanınbaşkaülkelerindekikollarıetkisiz hale getirilecektir.

Ayrıca terör örgütü PKK’nın partisi ve siyasi ayağı olan HDP kapatılacak, etnik ırkçılığa dayalı bir siyasi partinin var olmasına müsaade edilmeyecektir.


İktidara geldiğimizde terör örgütü lehine propaganda yapan ve onunla ilişkili olan hiçbir partinin yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Bu partilerde siyaset yapanlara ömür boyu siyaset yasağı getireceğiz.


5.1.2 YOLSUZLUKLARLA MÜCADELEPROGRAMI

Bilindiği gibi çok uzun yıllardır Türkiye ‘de yolsuzlukların olduğunu hep beraber biliyoruz. Yolsuzluklar ve usulsüzlüklerin önüne geçmek gerekiyor. Yolsuzluklar usulsüzlükler ile ilgili çok ağır cezalar ve müeyyideler getireceğiz. Bunlara yardım ve yataklık yapanlara da ağır cezalar getireceğiz ve yolsuzluk ve usulsüzlük ile ilgili özel bölümler kurarak gerek ihalelerde gerekse kamu kurumların da bunların meydana gelmesini önleyeceğiz.


5.1.3 GÖÇ ve MÜLTECİPROGRAMI

Başta Suriyeliler olmak üzere, Afgan ve Kuzey Afrikalı gibi mültecileri takvime bağlayarak1 yıl içerisinde kendi ülkelerine geri göndereceğiz.


Bunların yerine Türki Cumhuriyetlerinden her yıl 200-250 bin civarında eğitimi ve mesleki bilgisi yeterli olan nitelikli insanların ülkemize gelerek çalışmalarına ve yerleşmelerine müsaade edeceğiz.


5.1.4 SURİYELİ, AFGAN, AFRİKALI ve DİĞERGÖÇMENLER

Partimizin Suriyeliler ile ilgili politikası Suriyelilerin 8 ay içerisinde tamamen Suriye’ye geri dönüş sürecini başlatmak Esad hükümeti ile anlaşarak Suriyelilerin sağ salim ülkelerine dönmelerini temin etmektir. Aynı şey diğer göçmenler için de geçerlidir.


5.1.5 DEVLET İÇERİSİNDEKİ TARİKAT VE CEMAAT MENSUPLARI

MİT, TSK, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜGÜ gibi kurumlarımız içerisindeki tüm Cemaat ve Tarikat üyeleri Devlet kurumlarımızdan temizlenecektir. Bunların bizim için iç güvenliğimizi ve iç barışımızı tehdit ettiği için tehlike arz etmekte olup FETÖ’den farklı bir yönü yoktur.


5.1.6 BEKÇİLER

Bekçilik kaldırılacaktır. Mesleki yeterliliği olanlar ihtiyaca göre Polis yapılabilir. Diğer bekçiler ise devletin diğer kurumlarına kaydırılacaktır.


5.2 DIŞGÜVENLİK

• SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ vatan toprağıdır, gerialınacak.


• 18 ADALAR Türk Toprağıdır, geri alınacak.


5.2.1 Milli Savunma

Milli Savunma alanında, Türkiye’yi NATO’ya ihtiyacı olmayan, askeri olarak çok güçlü bir ülke haline getirmek esas hedefimizdir.


Milli Savunma Bakanlığının görevi Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte TSK’nin ihtiyaçlarınım planlanması ve karşılanmasıdır.


Savunma alanında tamamen yerli olmak üzere Türkiye 4 adet Uçak Gemisi, 12 adet Nükleer Denizaltı, 1.000 adet Helikopter, 5.000 Tank, 3.500 Savaş Uçağını ilk 5 yıl içerisinde kendi imaları ile üreterek TSK teslim edecektir.

Bunun haricinde Türkiye 2 adet uydu fırlatma üssüne sahip olacaktır.


5.2.2 Türk SilahlıKuvvetleri

Tamamen özerk olacaktır. Sivil İktidara Asla bağlı olmayacaktır. Yetkileri ve Görevlerini Anayasadan alır, Anayasaya bağlıdır.


Genel Kurmay Başkanı veya Kuvvet Komutanları Suç İslemeleri halinde Anayasa mahkemesi tarafından yargılanır.

Savaş ya da Çatışma halinde Sefer görev emrini Meclisten alır ve almış olduğu görevlerin yerine getirilip getirilmediği konusunda Meclise karsı sorumludur.


MGK’nın %67 çokluk ile alacağı görevlendirme kararlarını uygulanır.


Jandarma Genel Komutanlığı TSK’ ya bağlanacaktır. TSK’nin 2 görevi vardır.


5.2.2.1 Türkiye Cumhuriyetini Dış Düşmanlara Karsı korumak,

5.2.2.2 Türk Halkı Tarafından Onaylanan Anayasayı ve Anayasal Düzenikorumak


TSK’nin Bütçesi GENELKURMAY BASKANI İstemiş olduğu Bütçeyi ana kalemleri ile Melis’e yazılı olarak sunar ve Meclisin onayını ister.


TSK’ ya ayrılan bütçe Türkiye Cumhuriyeti Bütçesinin en az %10’u ve en fazla

%15’si kadar olabilir. Olağan üstü hallerde ve savaş halinde bu bütçe %50’lere kadar çıkartılabilir.


5.2.3 TSK’DA EĞİTİM VE PERSONELYETİŞTİRME

- Askeri liseler tekraraçılacaktır.

- Kara, Hava ve Deniz Teknik Liseleriaçılacaktır.

Bu Liselerin her birinde Makine, Elektrik, Elektronik, Mekatronik, Programlama, Otomasyon, Motor, Konstrüksiyon bölümleri olacaktır.


- TSK 2 adet Üniversitekuracaktır.


5.2.3.1 TSK TEKNİKÜNİVERSİTESİ:

TSK Teknik Üniversitesinde su bölümler olacaktır.

-Makine Mühendisliği: Konstrüksiyon, Malzeme, Enerji, Otomasyon, Sağlık Cihazları konularında uzmanlaşacak

- Elektrik’; Kara, Hava, Deniz, Kontrol Panelleri, Elektrik Motorları, Ventiller ve Elektrik Bobinleri, Ana Ekipmanlar konularında uzmanlaşacak,

-Elektronik: Hardware, Software, Telekomünikasyon ve sinyaller, Mikro İşlemciler, Sensörler, Yapay Zeka, Kameralar, PLC, Telsizler, Radarlar, Sağlık cihazları

-Gemi inşaat mühendisliği: Uçak Gemisi, Firkateyn, Kruvazör, Hücum bot, Denizaltı bölümleri olacak.

-Uçak Mühendisliği: Savaş Uçağı, Nakliye Uçağı, Helikopter, Dronlar,

-Motor Mühendisliği: Benzinli Motorlar, Dizel Motorlar, Nükleer Motorlar, Hidrojen Motorları, Elektrikli Motorlar, Jet Motorları, Pervaneli Motorlar, Helikopter Motorları

-UZAY Mühendisliği: Uzay Araçları, Uzay Üstleri, Uzaya Fırlatma İstasyonları

-Otomotiv Mühendisliği: Normal askeri araçlar ( Jeep, Kirpi, Personel Taşıyıcı), Obüsler, Tanklar, Is Makineleri,

-Nano Teknoloji

-Silah ve Patlayıcı Maddeler


5.2.3.2 TSK NATUR BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

TSK NATUR BİLİMLER Üniversitesinde şu bölümler olacaktır.

-Tıp, - Diş Hekimliği,

-Kimya, - Mikro Biyoloji, -Fizik,

-İşletme, -Lojistik,

- Strateji ve Gelecek Senaryoları

Aselsan, MKE, Roketsan, Tusas, TAI, Havelsan gibi kurumlar TSK’ya bağlı olacaktır.

TürkSilahlıKuvvetlerininyineeskidüzeninegeridönerekAskeriLiselerinaçılmasınıtemin edeceğiz. Bunun haricinde TSK mevcudunun yaklaşık 600.000 kişilik bir ordu olmasını temin ederek mevcut askeri araçların, Tank ve obüslerin modernizasyonlarını sağlayarak TSK’nin dünyadaki en güçlü ordulardan biri haline getirerek kurumsallaşma adına meslek eğitimi açısından yani iç eğitim açısından dünyanın en gözde ordusu halinegetireceğiz.


5.2.4 Asgari İş Birlikleri

ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ, PAKİSTAN ve Gürcistan İLE ASGARİ İş birliği antlaşmasıyapılacaktır.


5.2.5 NATO

İlişkiler gözden geçirilip revize edilerekgeliştirilecektir.


5.3 İSTİH BARAT PROGRAMI

5.3.1 MİTPROGRAMI

İdari olarak Özerk olacaktır. Mit Başkanı en az KORGENERAL Rütbesine olmak zorundadır. Görevini Anayasadan alır. Özel hallerde Meclis Başkanlığından alır. Mit Başkanının Yargılanması Anayasa Mahkemesi tarafından dava açılıp yargılanır.


Milli İstihbarat Teşkilatı tamamen gözden ve elden geçirilerek yabancı istihbarat örgütlerinin etkisinden kurtarılarak yerli ve milli bir hale getirilecektir. Teçhizat, ödenek, Nitelikli Personel ve cihazlar bakımından dünyanın en güçlü İstihbarat örgütlerinden birisi olması temin edilecektir.


Milli İstihbarat Başkanlığı çerçevesinde 4 yıllık bir üniversite kurulacaktır. Yöneticiler bu Üniversitedenmezunolmakzorundadırlar.ÜlkesorumlularıveKıtasorumlularıenazDoktora düzeyinde olmakzorundadırlar.


5.3.2 ASKERİ İSTİHBARAT

Genel Kurmay Bünyesinde faaliyet gösterir. Genel Kurmay Başkanına bağlıdır ve TSK bünyesinde yargılanır. Meclis kararı ile gerekirse ANAYASA MAHKEMESİ tarafındanyargılanır.


5.3.3 EMNİYET İSTİHBARATI

İç İsleri Bakanlığı Bünyesinde faaliyet gösterir. İç İsleri Bakanına Bağlıdır ve Emniyet Müdürlüğü Hakim ve Savcıları tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yargılanır. Meclis kararı ile gerekirse ANAYASA MAHKEMESİ tarafındanyargılanır.


6- EKONOMİ

VARLIK FONU kaldırılacak ve hesapları geçmişe yönelik incelenecektir. Ekonomide BARTER MODELİNE GEÇİLECEKTİR.

KAMU YARARI OLAN YA DA STRATEJİK SEKTÖRLERDE, DEVLET DOĞRUDAN

YATIRIM YAPACAKTIR.


Mesela Kağıt Fabrikaları, Demir Çelik Fabrikaları, Maden İşletme tesisleri, FİSKOBİRLİK ENTEGRE TESİSİ, ŞEKER FABRİKALARI, SİGARA FABRİKALARI, OTOMOBİL FABRİKALARI gibi.

DEVLETE BORCU OLAN VATANDAŞ, NAKİT ÖDEME sıkıntısı çekiyorsa, Devlete olan borcunu tam gün ya da part time çalışarak 5 yıla yayarak ödeyebilir. Böyle durumlarda vatandaş’ın kazandığı paranın normal hallerde %25’i, en fazla %40’i kesilebilir.


DEVLETE BORCU OLAN ŞİRKETLER, NAKİT ÖDEME sıkıntısı çekiyorsa, Devlete olan borcunu Mal ya da hizmet üretimi seklinde 5 yıla yayarak ödeyebilir. Böyle durumlarda Şirketin devlet için ürettiği Ürün ya da hizmetin parasal değerinin normal hallerde %15’i, en fazla %30’i kesilebilir.


DEVLETE BORCU OLAN ŞİRKET YA DA ŞAHISLAR GERÇEKTEN BORÇLARINI

ÖDEYEMEDİKLERİNİ İSPATLARSA, bir kereliğine ana borcun %25’ini getirmeleri kaydıyla tüm borçları silinir.


Türk ekonomisini içine battığı bataklıktan kurtararak, Avrupa’nın gelişmiş ülkelerindeki Ekonomi MODELLERİNDE OLDUĞU GİBİ, ÜRETİM VE İHRACAT ODAKLI, katma değer üreten bir ekonomi modeli esas alınacak olup, Sanayi, İnovasyon ve Teknoloji alanlarında devrim niteliğinde taşıyacak bir ekonomi modeli izlenecektir.


6.1 MALİYEPOLİTİKLARI

6.1.1 Ekonomi ve GSMH Hedefleri

Türkiye’ye kalkınmada dünya şampiyonlukları yaşatmak ve İhracat odaklı bir sanayi inşa etmek,


6.1.2 Kişi Basına Milli Gelir

Her yıl 800$-1.000 $ artış.


6.1.3 GSMH

720 Milyar $ + %7-10 Büyüme, ilk 5 yılda 1,5 Trilyon $ GSMH’a ulaşarak DÜNYA’NIN YENİ ÜRETIM ÜSSÜ OLMAK ana hedefimizdir.


6.1.4 İHRACATPROGRAMI

Öncelikle önümüzdeki 2 yıl içerisindeki ihracat hedefimiz 160 milyar dolardan 200-220 milyar dolara çıkmak yıllık ihracat olarak, ilk 5 yılın sonunda da 350 milyar dolarları yakalayabilmektir.


Bunun için ihracat kalemlerini özellikle otomotiv sektörü, makine imalatı sektörü, beyaz eşya sektörü ve elektronik cihazların imalatı ve ihracatıyla ülkemizin milli gelirini artırmaktır.


Daha önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye’de kağıt fabrikalarının, şeker fabrikalarının tekrar kurulmasını temin edeceğiz. Fiskobirlik gibi üretici birliklerinin kurulmasını temin edeceğiz.


Çünkü bu tür sektörler Türkiye’nin bir ambargo yemesi durumunda Türkiye’yi felç edecek sektörlerdir.

Dünyanın kendi kendine yetebilen 7 ülkesinden biriydik, bu seviyeye tekrar dönebilmek için Türkiye’nin dışarıdan ihraç etmiş olduğu hemen hemen her şeyi Türk iyede üretebilecek bir sanayi ve teknoloji alt yapısı hazırlayacak ve Türkiye’deki üretimi buna göre yönlendireceğiz.


Her yıl İhracat büyüme rakamlarını en az %15 oranında artırmayı hedefliyoruz


6.1.5 İthalat

İthal edilen ürünlerin öncelikle yerli olarak üretilmesi teşvik edilecek ve ithal kalemlere çeşidine göre bir ithalat kotası konulacaktır.


Çin’den ithal edilen ürünlere %200 vergi getirilerek, ithalat düşürülerek, yerli üretim teşvik edilecek, üretim ve istihdam artırılacaktır.


6.1.6 Turizm

Turizm’de 90 Milyar $ yıllık gelir elde etmek ana hedefimizdir. Bunun için gerekli tüm alt yapı ve satış çalışmaları yasal düzenlemeleri ile birlikteyapılacaktır.


6.1.7 Bütçe

Bütçe %5 fazla verecek şekildeplanlanacaktır.


Bütçeden Kalkınma Bankaları, Exim Bankası, Köklü Büyük Yatırımlar, Teşvikler, Hedef Sanayiler, Hedef Teknolojiler, Üniversitelerin AR-GE Bütçeleri için toplam bütçenin %25’i kadar pay ayrılacaktır.

Bütçenin her yıl %10’u yeni yatırımlara ayrılacaktır. Eğitim ve Innovasyon’a %15 bütçe ayrılacaktır.


6.1.8 Yatırım ve Teşvikler

Bütçenin %7’si yatırımlar için ayrılacaktır. Yatırımlarfinansman konusunda Devletin belirlemiş olduğu öncelikli sektörlere kredi kolaylıklarısağlanacaktır.


Kredilerin %70’i Leasing, Makine alımı, Toki Tarafından yapılan sanayi Bölgelerindeki Bina yapılacak olup, Kredilerin % 15’i Taşınma ve yerleşim için, %15’ide Üretim Finansmanı olarak kullanılacaktır. Makine ve teçhizatın en az %60’i yerli olmak zorundadır.


Krediler Leasing seklinde 4 ay ödemesiz, toplam 84 ay geri ödemelidir.

Krediler toplam yatırım bedelinin %75’ini asamaz. Yatırımcı yatırım miktarının % 25’ini yatırıma başvurmuş olduğu an itibariyle nakit olarak Bankaya yatırmak zorundadır.


Bu %25’lik para banka üzerinden teminat olarak verilir. Yatırımcı Bloke olan bu %25’likparanın 6 sonra %10’luk kısmını, 1 sene sonra diğer %10’luk dilimini ve 2 yıl sonra da geri kalan %5’lik dilimini işletme sermayesi olarakkullanır.


6.1.9 Yabancı yatırımlar

Yerli yatırımlar için geçerli olan noktalar yabancı yatırımcılariçin degeçerlidir.

Stratejik sektörler, üretim ve istihdam odaklı yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi için bir takim teşvik tedbirleri uygulanacaktır.


Yabancı Yatırımlarda öncelikli olarak, Otomotiv, Kimya, Beyaz Eşya, Elektik, Elektronik, Makine, Medikal, İlaç sanayilerine öncelik verilecektir.


6.1.10 Organize Sanayi Bölgeleri

Büyük Organize Sanayi Bölgeleri: Türkiye’nin 28 Şehrine Büyük Çaplı, her biri 25.000 kişilik Organize Sanayi Bölgeleri kurulacaktır. Bunlar aşağıdaki gibidir:


BÜYÜK ÇAPLI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YATIRIMLARI

Pos  İli  İstihdam (Kişi ) 


1 Çanakkale        20.000 

2 Balıkesir           30.000  

3 Muğla               20.000

4 Kütahya           20.000

5 Bilecik               20.000

6 Afyon                20.000

7 Antalya             20.000

8 Sakarya             30.000

9 Zonguldak        20.000

10 Ankara            20.000

11 Kastamonu    20.000

12 Aksaray          20.000

13 Mersin            30.000

14 Çorum            30.000

15 Samsun           40.000

16 Ordu-Giresun 30.000

17 Trabzon-Rize  30.000

18 Sivas               20.000

19 K. Maraş         20.000

20 Ş. Urfa             30.000

21 Erzincan          20.000

22 Erzurum         30.000

23 Kars                20.000

24 Diyarbakır      40.000

25 Siirt-Mardin    30.000

26 Kars                 20.000

27 Van                   20.000

28 Kırıkkale          30.000

Toplam Istihdam  :700.000


Büyük OSB için Yıllık 3,5 Milyar € olmak üzere 5 yılda toplamda 17,5 Milyar € yatırım Miktarı ile toplam 700.000 kişiye direkt istihdam yapılacaktır.


Her il ve ilçe’de olmak üzere, Orta ve Küçük Sanayi Bölgelerine de ayni oranda yani yıllık 3,5 Milyar €’luk yatırım yapılarak, 5 yılda toplamda 17,5 Milyar € yatırım Miktarı ile toplam 700.000 kişiye direkt istihdam yapılacaktır.


Böylelikle 5 yılın sonunda toplamda 1,4 Milyon kişiye direkt olmak üzere endirekt olarak Faktor 4 alınarak toplamda 5,6 Milyon kişiye istihdam sağlanacaktır.


Toplam yatırım miktarı da 35 Milyar € olacaktır.


6.1.11 Bankacılık

%60 Bankalar yerli sermayeye ait olacak.


6.1.12 Kalkınma Bankası

Kalkınma Bankası kurulacak, Kalkınma bankasının bölge başkanlıkları olacak ve Firmaların kredi isleri Bölge Başkanlıkları tarafından yürütülecektir. 100.000 €üzeri Yatırımlar Genel Müdürlükler tarafından onaylanacaktır.


6.1.13 Dış Ticaret Açığı

İthal edilen ve dış ticaret açığına neden olan Ürünlerinyerli üretimine ya da ikame yolunagidilecektir.

Bunun için, CIN, RUSYA, IRAN, ABD gibi Ülkeler ile ilgili ticari analizler yapılarak, dış ticaret açığını önleyici tedbirler alınacaktır. Örneğin Enerji Çeşitliliği, Yerli Savunma Sanayisinin geliştirilmesi gibi.


6.1.14 İstihdam

Refahı artırmak, işsizlik sorununu çözmek için yukarıdaki OrganizeSanayi Bölgelerikurulacaktır.

Bu OSB’de basta yerli Otomobil olmak üzere, Beyaz Eşya, Makine, Kalıp, Metal Enjeksiyon, Plastik Enjeksiyon, İlaç Fabrikaları, Tekstil Fabrikaları, Kimya Fabrikaları, Metal Fabrikaları, Mutfak Eşyaları, Elektrik Malzemeleri, Elektronik Firmaları, Software Firmaları, İş Makineleri Fabrikaları, Elektronik Eşya Fabrikaları, Otomotiv Yan sanayi Fabrikaları, Savunma sanayi fabrikaları kurulacaktır.


6.1.15 Yerli Otomobil

3 senede banttan seri halde üretilmeye başlanacak ve her yıl 300.000 araçüretilecektir.

2. Yerli Otomobil Fabrikası da 4. yılımızda seri olarak Banttan üretilmeye başlanacakve yıllık 300.000 adetüretilecektir.


6.1.16 ÇALIŞMA HAYATI

Yabancı ve Kaçak İşgücü ile Mücadele: Yabancı Ülke Vatandaşları Türkiye’de

Çalışabilmek ya da is kurabilmek için en az 5 yıl Türk iyede resmi olarak oturmuş olması gerekmektedir. Türkçeyi B2 düzeyinde bilecek. Bu durum Türkiye’ye kacak yoldan gelmiş olan ya da Mülteci olarak gelen kişiler için geçerli olmayıp, mültecilerin çalışma izni bulunmayacaktır.


Tam Gün Çalışma: Tam gün çalışma günlük 9 saat net çalışma saatidir. Buna molalar dahil değildir. Aylık 188 saattir.

Yarım Gün Çalışma: Aylık 45 Saat ile 188 saat arasındaki çalışma modelidir. Günlük 8 saatten az çalışma işveren ve is alan kişi arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Çalışma saatleri net olup, buna molalar dahil değildir.


Part-Time Çalışma: Aylık en az 20 saat olmak üzere aylık en fazla 45 satir. Asgari Ücret: Saatlik olarak tespit edilir. Saatlik Asgari ücret net 16 TL’dir.


6.1.17- Sanayi

Türkiye’nin Sanayi ve Teknoloji olarak kendi kedine yetebilecek bir Ülke olması gerekmektedir.

ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya, Cin, Rusya, Güney Kore, İtalya, Kanada, Hollanda, İsveç ve İsviçre sanayi ve teknoloji olarak kendi kendine yetebilen ülkelerdir. Bu ülkelerin sanayileri örnek sanayi modelleri olarak alınacaktır.

Türkiye’yi Sanayi ve Teknoloji olarak kısmen Dünya’dan bağımsız olabilmemiz için bu lige taşımak zorundayız.


Türkiye’yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyabilmek için köklü bir sanayi devrimi yapmak, yetişmiş personel ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye’yi bastan aşağı teknik okullar ile donatarak 5 yılda yaklaşık 500.000 kişiye mesleki eğitim vererek yeni is alanlarında istihdam sağlamayı hedefliyoruz.


6.1.18 Hedef Sektörler

Otomotiv, Beyaz Eşya, Makine, Kalıp, Metal Enjeksiyon, Plastik Enjeksiyon, İlaçFabrikaları, Tekstil Makineleri, Kimya Sanayi, Metal Fabrikaları, Elektrik Malzemeleri, Elektrikli Aletler, Elektronik Sanayi, Software, Is Makineleri Fabrikaları, Elektronik Eşya Fabrikaları, Otomotiv Yan Sanayi, Savunma Sanayi, Medikal, Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Büyük çaplı İnşaat


6.1.19 Hedef Teknolojiler

Elektronik, Havacılık, Uzay, Metal, Kimya, İlaç, Medikal, Makine, Hidrolik, Pünematik, Sensorlar, Servo ve Step Elektrik Motorları, PLC, Ekran, Cep Telefonu, Bilgisayar, Otomotiv, Savunma, Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi


6.1.20 Şirket Profilleri

Şirket Profillerine göre DPT tarafından şirketler yönlendirilerek, uluslararası şirketlerle teknoloji transferleri için teşvik uygulamaları yapılacaktır.


20.000 Kişi Üstü İstihdam eden şirketler: Otomotiv, Beyaz Eşya, Enerji, Elektrik, Elektronik, Madencilik, Büyük çaplı İnşaat,


5.000-20.000 Kişi arası personel İstihdam eden şirketler: Otomotiv Yan Sanayi, Is Makineleri, Beyaz Eşya, Enerji, Elektrik, Elektronik, Madencilik, Büyük çaplı İnşaat, Metal, Enerji


1.000-5.000 Kişi arası personel İstihdam eden şirketler: Otomotiv Yan Sanayi, Is Makineleri, Beyaz Eşya, Enerji, Elektrik, Elektronik, Madencilik, Büyük çaplı İnşaat, Metal, Seker, Tekstil, Enerji, Ev Eşyaları, Hırdavat, Hava Yolları, Savunma Sanayi


400-1.000 Kişi arası personel İstihdam eden şirketler: Otomotiv Yan Sanayi, Is Makineleri, Beyaz Eşya, Enerji, Elektrik, Elektronik, Madencilik, Büyük çaplı İnşaat, Metal, Seker, Tekstil, Enerji, Ev Eşyaları, Hırdavat, Medikal, Tarım Ürünleri, Paketleme, Sebze Meyve, Otelcilik, Turizm, Hava Yolları, Savunma Sanayi


100-400 Kişi arası personel İstihdam eden şirketler: Otomotiv Yan Sanayi, Is Makineleri, Beyaz Eşya, Enerji, Elektrik, Elektronik, Madencilik, Büyük çaplı İnşaat, Metal, Seker, Tekstil, Enerji, Ev Eşyaları, Hırdavat, Medikal, Tarım Ürünleri, Paketleme, Sebze Meyve, Otelcilik, Turizm, Hava Yolları, Savunma Sanayi. Teşvik kapsamları 400-1000 numaralı teşvik kapsamında olacaklardır.


40-100 Kişi arası personel İstihdam eden şirketler: Küçük iller ve ilçelerde kurulacak olup, her türlü sektörlerde faaliyet gösterecektirler. Teşvik kapsamları 40-100 numaralı teşvik

kapsamında olacaklardır.


10-40 Kişi arası personel İstihdam eden şirketler: Küçük iller ve ilçelerde kurulacak olup, her türlü sektörlerde faaliyet gösterecektirler. Teşvik kapsamları 10-40 numaralı teşvik kapsamında olacaklardır.

Yeni kurulacak Şirketlerin desteklenmesi ve teşvikler: STAR-UP Programında olup Alman Teşvik sistemindeki benzer yapı uygulanacaktır.


Türkiye’nin yurt dışındaki yetişmiş beyin takımının Türkiye’ye kazandırılarak sanayi ve teknoloji transferi.

Tekno Park ve AR-GE Merkezleri: Büyük OSB’lerini kapsayacak şekilde Türkiye genelinde 40 adet Tekno PARK ve ARGE Merkezi kurulacaktır.


6.1.21 Yerli Sanayi

Firmalar ve Fabrikalarda isler iyi giderse, çalışmak isteyen herkes için yeterli iş alanları oluşacaktır.

Bu bakımdan Fabrikalar kutsaldır. Fabrikalar, insanlarımızın sabah ise gidip zamanlarını nakit paraya çevirdikleri mekanlardır.


Kapatılan, şeker Fabrikaları, Kâğıt Fabrikaları, Alüminyum, Çinko, Krom, Bakır Fabrikaları yeniden işletmeye alınacaktır.


6.1.22 Yabancı Sanayi

Yukarıdaki sektörler ve ekonomik hedeflerimiz doğrultusunda Ağırlıklı olarak, Teknoloji ve İstihdam sağlayan Şirketlerin Ülkemize kalıcı yatırım yapması ana hedefimizdir.


6.1.23. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI PROGRAMI

Devlet Planlama Teşkilatı tekrar kurularak işlevsel hale getirilmesi sağlanacak, 5, 10, 25, 50, 100 yıllıkPlanlaryapılacak ve devletin yatırımları bu yönde olacaktır. Biz iktidara geldiğimizde DPT’nın vermiş olduğu raporlar doğrultusunda büyük kamu yatırımları yapacağız.


6.1.24 BANKACILIK PROGRAMI

Bankacılık ile ilgili programımız ise Türkiye’deki bankaların %60’ ını devletleştirerek özellikle Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı bankaların kamulaştırılmasını sağlayacağız. Çünkü bu bankalar Türkiye’nin kaymağını yiyerek Türkiye’de kazanmış oldukları paraları rahatlıkla kendi ülkelerine transfer etmektedir. Bunları önleyeceğiz.


6.1.25. AĞIR SANAYİ PROGRAMI

Özellikle TÜPRAŞ, TÜSAŞ rafineler, demir çelik ve kimya sanayi önemli ölçüdeki Petro kimya sanayi gibi sanayilerde Türkiye’de özel sektör olarak yatırım yapabilecek büyüklükte şirketler bulunmamaktadır. Bu sebeple Türkiye için kritik öneme sahip olan Alüminyum fabrikaları,madenişletmeleri,DemirÇelikFabrikaları,GalvanizliSacÜretimi,DemirCevheri Üretimi, İnşaat Demiri Üretimi konularında Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak devlet yatırımları sağlayarak bu yatırımların desteklenmesi ve Türkiye’den yurtdışına giden dövizin (ithalatla) engellenmesisağlanacaktır.


6.2 MERKEZİ YÖNETİMBÜTÇESİ

6.2.1 CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bütçe Giderleri %80 oranında azaltılacaktır. Bunlar su şekilde sağlanacaktır;

Koruma sayısı 200’eindirilecek


Makam Aracı sayısı 4’e düşürülecektir.


Uçak Sayısı 2’edüşürülecektir.


Saray Üniversiteye Tahsis edilecek, Çankaya KöşküneTaşınılacaktır.


Saray’ın toplam personel sayısı danışmanlar dahil 200’e düşürülerek tasarrufa geçilecektir.


Cumhurbaşkanı Maaşı net 4.000 $’adüşürülecektir.


Örtülü ödenek yıllık en fazla 20.000.000 $ ilesınırlandırılacaktır.


Araç kiralamakaldırılacaktır.


Bina kiralamakaldırılacaktır.


6.2.2 GENELBÜTÇE

6.2.2.1 TBMMBÜTÇESİ

TBMM Bütçe Giderleri %50 oranında azaltılacaktır. Bunlar su şekilde sağlanacaktır;

• Milletvekili sayısı 500’e düşürülecektir. Yaklaşık 120.000 Kişiye 1 Milletvekili seklinde Milletvekillikleri yeniden düzenlenecektir.


• Koruma sayısı Milletvekillerininki de dahil 700’eindirilecektir.

• Makam Aracı sayısı 1’e düşürülecektir. Sadece Meclis Başkanına Araçtahsisi sağlanacaktır.

• TBMM’nin toplam personel sayısı danışmanlar dahil 3.000’e düşürülerek tasarrufa geçilecektir.

• Meclis Başkanı Maaşı net 3.500 $’adüşürülecektir.

• Milletvekili maaşı net 2.500$’dır.

• Araç kiralamakaldırılacaktır.

• Bina kiralamakaldırılacaktır.

• Meclis Restaurant’ındaki Yiyecek İçecek Fiyatları Belediye’nin belirlediğifiyat Tarifesinde olacaktır.


6.2.2.2 BAKANLIKLARINBÜTÇESİ

Bakanlıkların Bütçe Giderleri yaklaşık %30 oranında azaltılacaktır.

Bunlar su şekilde sağlanacaktır;

• Koruma 10’aindirilecektir.

• Makam Aracı sayısı 1’e düşürülecektir. Sadece Bakana Araç tahsisisağlanacaktır.

• Bakanlıklardaki personel gözdengeçirilecektir.

• Başkanların Maaşı net 3.500 $’adüşürülecektir.

• Araç kiralamakaldırılacaktır.

• Bina kiralamakaldırılacaktır.

• BEKÇİLİK Kaldırılacak ve Bekçiler başka Kamu kuruluşlarında istihdamedilecektir.

• Diyanet İsleri Personeli yeterli oranda kalacak şekilde azaltılacaktır. İmamlar Asgari Ücretalacaktır.

• Dışişleri Bakanlığı yeniden yapılandırılacak, gelir gider dengesi sağlanacaktır.

• Çevre ve Şehircilik bakanlığının gelirleri %25artırılacaktır.

• Sağlık Bakanlığı ıslah edilerek Sağlık giderleri %30azaltılacaktır.

• Özel Hastanelerin %70’i kamulaşacaktır.

• Özel hastane ödenekleri revizyondan geçirilecektir.

• Aile hekimlikleri aktif hale getirilecek ve Hastanelerin yükleriazaltılacaktır.

• Ulaştırma bakanlığı giderleri %30azaltılacaktır.

• Atıl olan Hava alanları ve bunların ihaleleri gözden geçirilerek başka kamu hizmetine sunulacaktır.

• Yap işlet devret ile yapılan Yol, Köprü, Tüneller incelemeye alınarak, ihalelerikontrol edilip yeniden revizyonasokulacaktır.

• Köprü, Tünel, Yollar, Hava meydanı, rafine, enerji santrali gibi çok karlı yatırımlar yurt içi ve dışındaki vatandaşlarında ortak olacağı devlet şirketleri ile inşa edilecek ve işleteceklerdir.

• Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının gelirleri en az %50 artırılacaktır.

• Kültür ve Turizm Bakanlığının gelirleri en az %20artırılacaktır.

• Orman ve Su İsleri Bakanlığının gelirleri en az %30artırılacaktır.

• Suriyeli ve yabancı diğer göçmenler 8 ay içerisinde Ülkelerine gerigönderilecektir.

• Suriyeli ve diğer yabancı öğrenciler sınavsız Üniversitelere giremezler ve Suriyeli Üniversite örgencisi sayısı yıllık maksimum 2.000’i geçemez. Suriyeli öğrencilerTürk Üniversitelerinde en az yıllık 10.000 $ ödemeleri kaydıyla öğrenimgörebilirler.

• Suriyeli Öğretmenlerin işine sonverilecek


6.2.3 ÖZEL, BÜTÇE

Özel Bütçeyi oluşturan, YÖK, TSE vs. gibi kuruluşların Bütçe Giderleri yaklaşık %30 oranında azaltılacaktır.

Bunlar su şekilde sağlanacaktır;


YÖK Kaldırılacak ve YÖK’ün görevleri Bilim Bakanlığına bağlanacaktır.Personel Tasarrufunagidilecektir.


6.2.4 DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARBÜTÇESİ

Bu Bütçeyi oluşturan, RTÜK, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu vs. gibi kuruluşların Bütçe Giderleri yaklaşık %30 oranında azaltılacaktır.


Bunlar şu şekilde sağlanacaktır;

RTÜK kaldırılacak ve RTÜK’ün işleri Medya Mahkemesine bağlanacaktır.Personel Tasarrufunagidilecektir.


6.3 SOSYAL GÜVENLİKBÜTÇESİ

Sosyal Güvenlik Bütçesi artırılarak, açlık ve sefaletle karşı karşıya olan ailelere Temel Gıda, Eğitim ve Barınma yardımı yapılacaktır.


6.4 MAHALLİ İDARELERBÜTÇESİ

6.4.1 BELEDİYELERBÜTÇESİ

Belediyelere ayrılan Organize sanayi bölgeleri yatırım bütçeleri artırılacaktır. Belediye’nin Personel Giderleri kontrol altına alınacak ve normlaştırılacaktır.


6.4.2 İL ÖZEL İDARELERİBÜTÇESİ

İL ÖZEL İDARELERİ bütçeleri MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ olarak artırılacaktır. Personel Giderleri kontrol altına alınacak ve normlaştırılacaktır.


6.5 BÜTÇEHARCAMALARI

6.5.1 CARİHARCAMALAR

6.5.1.1 CARİGİDERLER

Araç, Bina, Kırtasiye, Akaryakıt, Tamir Bakim Masrafları Kiralamalar kaldırılarak ve İhtiyaçlar azaltılarak %40 azaltılacaktır.


6.5.1.2 CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler %30 oranında azaltılacaktır.


6.5.2 SERMAYEHARCAMALARI

6.5.2.1 SERMAYEGİDERLERİ

Bazı istihdam sağlayıcı ve ithalatı azaltıcı, stratejik yatırımları gerektiren Fabrika, Kalkınma bankaları, İhracat Kredileri ve Tesis Kurum finansmanları için Sermaye Harcamaları %100 artırılacaktır.


6.5.2.2 SERMAYETRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri %80 oranındaartırılacaktır.


6.5.3 BORÇ VERME

Borç verme %50 oranında azaltılacaktır.


6.6 GELİRLER

6.6.1 VERGİ GELİRLERİ VEVERGİLER

Adaletli vergilendirme esas olacaktır. Sadece bordrolu kişilerden değil, Şirketlerden de adaletli ve hakkaniyeti ile vergiler zamanında tahsil edilecektir. VERGİ BORÇLARI SİLİNMİŞ şirketlerden son 20 yıla geri döndük olarak vergileri tahsil edeceğiz.


6.6.1.1 ÖZEL TÜKETİMVERGİLERİ

Özel Tüketim Vergileri incelenerek kanunen yeniden düzenlenecektir.


6.6.1.2 KDVVERGİLERİ

Türkiye’deki ticari alış verişin %40’i kayıt dişi olduğu tahmin edilmektedir. Bütün alış verişler denetim altına alınarak, kayıtlı hale getirilerek Devletin KDV Vergisi veGelirler Vergisinin önüne geçilecektir.

KDV Borçları en geç 3 ay içerisinde ödenmelidir. Aksi takdirde Vergi Dairesi Şirketin Mal Varlıklarına el koyarak satış yapar. Ayrıca Şirket Genel Müdürü KDV Borcu karşılığı Asgari Ücret üzerinden hapis cezasına çarptırılır.


6.6.1.3 GELİRVERGİLERİ

Gerek Şirketler, Gerek Müteahhitler, gerekse Kira, Emlak alım satımı yapan kişiler bu gelirlerini doğru beyan etmemektedirler. Bu konu mercek altına alınarak, adil bir şekilde gelire göre vergilendirme yapılacaktır.


6.6.1.4 GÜMRÜKVERGİLERİ

Türkiye’deki gümrük giriş KDV’si ile Gümrük Vergisi arasında uçurumlar vardır. Bu Rakamlar uyuşmamaktadır. İnceleme yapılarak, gümrük vergi gelirleri artırılacaktır.


6.6.1.5 DİĞER GELİRLER

Diğer Gelirler incelenerek devletin geliri artırılacaktır.


6.6.2 TURİZM GELİRLERİ

6.6.2.1 YAZ TATİLİ İÇİN TURİZM GELİRLERİ

Gerekli alt yapı, tanıtım ve dostane dış politikalar ile Yaz Tatili Turizm gelirlerimizi ülke olarak 80 MİLYAR ‘a çıkartmayı hedefliyoruz.


Su anki Turizm gelirlerimizi 40 Milyar $ olarak hesaplarsak, KDV, Gelir vergisi ve Kurumlar Vergisi ile birlikte buradan devletin kasasına yaklaşık olarak 15 Milyar $ fazladan para girecektir.


6.6.2.2 KÜLTÜR ve DOĞATURİZMİ

Gerekli alt yapı, tanıtım ve dostane dış politikalar ile Kültür Turizm gelirlerimizi ülke olarak 10 MILYAR ‘a çıkartmayı hedefliyoruz. Özellikle İstanbul, EGE, AKDENİZ, İÇANADOLU, URFA VE KARADENİZ bu tür Turizm için çok uygun bölgelerdir.


Her hangi bir kurumun yapmış olduğu ciro’da Devletin Vergi kazanç Faktör Katsayısı yaklaşık %30 dur.

Şu anki Kültür Turizm gelirlerimizi maksimum 2 Milyar $ olarak hesaplarsak, KDV, Gelir vergisi ve Kurumlar Vergisi ile birlikte buradan devletin kasasına yaklaşık olarak 2,4 Milyar $ fazladan para girecektir.


6.6.2.3 KIŞTURİZMİ

Gerekli alt yapı, tanıtım ve dostane dış politikalar ile Kültür Turizm gelirlerimizi ülke olarak 6 MILYAR ‘a çıkartmayı hedefliyoruz. Özellikle ULUDAĞ, PALANDÖKEN VE KARADENİZ YAYLALARI bu tür Turizm için çok uygun bölgelerdir.

Şu anki Kültür Turizm gelirlerimizi maksimum 0,5 Milyar $ olarak hesaplarsak, KDV, Gelir vergisi ve Kurumlar Vergisi ile birlikte buradan devletin kasasına yaklaşık olarak 1,5 Milyar $ fazladan para girecektir.


6.6.2.4 AIDA TÜRÜ TRANSATLANTİK, YAT VE DİĞER TURİZM

Gerekli alt yapı, tanıtım ve dostane dış politikalar ile ULUDAĞ, PALANDÖKEN VE KARADENİZ YAYLALARI bu tür Turizm için çok uygun bölgelerdir.


Su anki Kültür Turizm gelirlerimizi maksimum 0,5 Milyar $ olarak hesaplarsak, KDV, Gelir vergisi ve Kurumlar Vergisi ile birlikte buradan devletin kasasına yaklaşık olarak 1,5 Milyar $ fazladan para girecektir.


6.6.3 MÜTEAHİTLİK GELİRLERİ

Türkiye’nin yurtdışında yapacağı yol, alt yapı, Havaalanı inşaatlarından gelecek yıllık Müteahhitlik hizmetlerinin 20 Milyar $ olmasını hedefliyoruz. Bunun yaklaşık olarak 5 Milyar $’i devletin kasasına vergi olarak girecektir.


6.6.4 SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI

Türkiye’nin yurtdışında yapacağı Savunma Sanayi İhracatını yıllık 70 Milyar $ olarak hedefliyoruz. Bunun yaklaşık olarak 20 Milyar $’i devletin kasasına vergi olarak girecektir.


7 TEKNOLOJİ -İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK

7.1 Teknoloji̇

● Türkiye’nin orta ve uzun vadeli olarak odaklanacağı teknoloji alanlarınınbelirlenmesi, senelik bazda ele alınarak güncellenmesi ve bu alanlardaki gerekli altyapı ve kabiliyet geliştirme yatırımlarının yapılmasısağlanacaktır.

● Tüm Ar-Ge teşvik programlarının etki analizleri yapılarak katma değerli veticarileşme potansiyeli yüksek şirketlere odaklanılacak biçimde yenidenkurgulanacaktır.


● Özel sektör Ar-Ge merkezlerine sağlanan destekler ileri teknoloji ve insankaynağı geliştirmeye odaklanacak biçimde yeniden elealınacaktır.


Üniversitelerin bilim ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerinin bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda ele alınarak odaklı bir biçimde desteklenmesi sağlanacak ve özellikle devlet üniversitelerinin bilimsel araştırma yapabilme yetkinlikleri süratle geliştirilecektir.


● AB Fonları kapsamında bir SWOT ve etki analizi yapılarak Türkiye’nin bu programdan daha etkin olarak yararlanması için stratejiler geliştirilecek ve bu alandaki pozisyonuyeniden değerlendirilecektir.


● Tübitak ve Türk bilimsel araştırma ve teknoloji üretimi altyapısı yeniden elealınarak

geliştirilecek ve özellikle endüstriyel ihtiyaç ve fırsatlara yoğunlaşan uygulamalı, araştırma odaklı özel teknoloji geliştirme merkezleri kurulacaktır.


● Uydu ve uzay teknolojilerine yönelik Ar-Ge, tasarım, üretim alanları ve uluslararası iş birliktelikleri desteklenecek ve ülkemizin ilgili uluslararası politikalarda söz veşirketlerimizin ilgili pazarlarda pay sahibi olmalarısağlanacaktır.


● Üniversiteler bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri’nin (TTO) faaliyet odaklarınınve başarı ölçütlerinin yeniden ele alınması sağlanarak teknoloji ticarileştirmesindeki rollerini etkin şekilde yerine getirmeleri teminedilecektir.


● Devlet eliyle açılan teknoloji içerikli proje ihalelerinin aşamalandırılarak ilk aşamadaTürk mühendislerine yetkinlik kazandırmayı, sonraki aşamalarda ise yerli şirketlerin projeyi gerçekleştirmelerini hedefleyen bir politika hayata geçirilerek, yabancı şirketlerin ülkemizdeki faaliyetleri kapsamında kullanılan veya geliştirilen teknolojilerin kalıcılıkları sağlanacaktır. Bu şekilde ülkemizin transfer ettiği teknolojileri içselleştirerek geliştirip bir sonraki adımda ise bölge ülkelere ihraç eder bir konuma gelebilmesihedeflenmektedir.


● Milli yazılımların yurt dışına ihraç edilebilmesi için gerekli teşvik olanaklarıhazırlanacak.


● Yurt dışında yaşayan, alanlarında yetkin bilim insanları ve yetişmiş bireyler içinTürkiye’de fırsatlar yaratılarak tersine beyin göçüdesteklenecektir.


● Bölge ülkelerindeki üstün yetkinlikteki yabancı araştırmacılar için Türkiye’nin bircazibe merkezi haline getirilmesisağlanacaktır.


● Makroekonomik istikrarın sağlandığı bir ortamda, Türkiye’nin mevcut altyapısı geliştirilecek, dış kaynaklı teknolojik üretim yatırımları için cazip halegetirilecektir.


● Patent, lisans ve şirket satın alımları gerek özel sektör gerekse de kamukuruluşları nezdindedesteklenecektir.


● Tübitak nezdindeki enstitülerin özel sektöre açık işlerde özel sektör firmaları ile aynıişe teklif vermeleri engellenecektir.


7.2 İnovasyon veGirişimcilik

● Teknoloji girişimcilerinin şirket kurma ve kapatma süreçlerini kolaylaştırıcımevzuat değişiklikleriyapılacaktır.

● Devletin erken aşama girişimcilik hibe destek programları seçme ve uygulama prosedürleri yeniden ele alınarak şeffaf, ölçülebilir, iyi denetlenen ve girişimcilerin kolay başvurabilecekleri bir yapıyadönüştürülecektir.

● Akıllı şehirler, endüstri 4.0, sağlık, nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanları baştaolmak üzere donanım odaklı teknoloji girişimlerine özel destek yapıları kurgulanarak hayata geçirilecektir.

● Kamu ve özel sektör kuruluşlarının yerli teknoloji girişimleri ile çalışmaları teşvik edilerek girişimcilerin erken aşamada müşteri bulmalarını ve hızlı büyümelerini kolaylaştırıcı tedbirler alınacaktır.

● Girişimcilerin yurt dışı pazarlara açılmalarını kolaylaştırıcı ve destekleyicimekanizmalar tasarlanarak hayata geçirilecektir.


● Yeni girişimcileri desteklemek üzere vergi teşvik paketlerihazırlanacaktır.

● Yeni mezun başarılı gençlerin, yeni kurulan girişimlerde çalışması içinteşvik mekanizmalarıkurulacaktır.

● Global pazarda rekabet etme ve başarılı olma potansiyeli bulunan şirketler ilgilikriterlere göre seçilecek ve global pazar oyuncuları olabilmeleri için bir program kapsamında özel olarakdestekleneceklerdir.

● Türkiye’deki girişimcilerin yurt dışı pazarlara açılmasını, yurt dışındaki şirketlerinTürk şirketlerini tanımasını, iş birliktelikleri yapmasını ve uluslararası teknoloji ekosisteminde Türkiye’nin aktif olarak yer almasını sağlayacak yapı ve organizasyonlarkurulacaktır.


● Türkiye’nin son teknolojik gelişmelerden ve eğilimlerden eş zamanlı haberdar olmasınıve teknoloji politikalarını belirlerken bunlardan istifade edebilmesini sağlayacak yapılar kurulacaktır.

● Teknoloji ve girişimcilik konusunda belirli merkezlerde (Londra, Berlin, San Franciscogibi teknoloji cazibe merkezlerinde) Türk Diasporası’nın kurulması teşvikedilecektir.

● Erken aşama teknoloji girişimlerine odaklı yatırım fonlarının kurulmasını vemelek

yatırımcılığın desteklenmesini sağlayacak mekanizmalar geliştirilecek ve bu sayede teknoloji girişimcilerinin erken aşamada finansman bulma imkanları arttırılacaktır.


● Erken aşama teknoloji yatırımcılarının ve girişimcilerinin yatırım süreçlerindeyaşadıkları zorlukları gidermeye yönelik hukuki zemin iyileştirmelerinin yapılması ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki eksikliklerin giderilmesisağlanacaktır.

● Girişimciliğin bir kariyer yolu olduğunu genç bireylere anlatmak için, rol modellerinöne çıkartılarak bu konudaki farkındalığın artırılması sağlanacaktır.


● Kadınların en az temsil edildiği alanlardan biri olan teknoloji, girişimcilik veteknoloji yatırımcılığı alanlarında daha fazla kadının yer alması için yeni destek ve farkındalık programlarıoluşturulacaktır.

● STEM alanlarında kız öğrencilerin daha fazla yer alması için farkındalıkfaaliyetleri tasarlanarak hayata geçirilecektir.

● Özel şirketlerin çalışan sayılarındaki ve yönetim kurullarındaki kadın oranlarını içerenbir dizin oluşturularak kamuoyu önünde paylaşılacak, bu konuda öncü şirketlerin ödüllendirilmesi yoluyla diğer şirketler teşvik edilecektir.

● Fiziksel engelli vatandaşlar kodlama ve teknoloji geliştirme alanlarındayetkinleştirilerek toplumsal hayata ve ekonomiye katma değer üreterek dahil olmalarısağlanacaktır.

● Özel sektördeki teknoloji şirketlerinde özellikle bilişim alanındaki işler için fizikselengelli bireylerin istihdam edilmesi teşvikedilecektir.


● Halihazırda mevcut olanlar haricinde ülke teknoloji odak alanları, sektörsel dikeylerve bölgesel kabiliyetler çerçevesinde bölgesel inovasyon merkezleri kurulacak ve desteklenecektir.

● İnternet erişiminin aynı elektrik ve su gibi bir temel altyapı hizmeti olarak ele alınarak ülkemizin her yerindeki vatandaşlara kaliteli ve ekonomik arzı sağlanacak ve bilgiye erişimde fırsat eşitliğiyaratılacaktır.


7.3 SiberGüvenlik

● Teknolojik gelişme ile eşlenik olarak ülke güvenliğinden kişisel güvenliğe kadar tüm alanları kapsayacak Siber Güvenlik politikası özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarıve üniversitelerin katılımı ilebelirlenecektir.

● Siber Güvenlik konusunda Ankara ve İstanbul’da iki Teknokent oluşturulacak veburaya kabul edilmeyi hak eden firmaların destek kapsamları %100 oranınaçıkartılacaktır.


● Ankara ve İstanbul’da açılacak Teknoloji Teknokenti içinde Siber Güvenlik Teknoloji Lisesi açılacaktır. Bu liselere bir yıl ingilizce hazırlık sınıfıaçılacaktır.


● Ankara ve İstanbul’da belirlenecek iki üniversiteye Siber Güvenlik bölümü açılacak veözel fonladesteklenecektir.

● Yerli ve uluslararası sertifikaları almış ürünlerin kamuda kademeli şekilde kullanılması politikasıuygulanacaktır

● Yurt dışına Siber Güvenlik ürünü satan firmaların tüm yurt dışı satış pazarlamafaaliyetleri

%100 desteklenecektir.


8 KIRSAL KALKINMA

8.1 TARIM PROGRAMI

Tarımda devrim yapacağız. Kendi tohumumuzu kendimiz üreteceğiz. Yıllık 200 milyon kişiyi besleyecek şekilde et ve tarım ürünleri üreteceğiz.Terk edilen tarım arazileri yasa ile kurulacak kooperatifler ile devletçe desteklenerek en verimli şekilde ücretim ve ihracat yapılacaktır.


Kendi ihtiyaçlarımızın dışındaki tarımsal ürünlerin üretimine devam edecektir. Kendi ihtiyaçlarımızın dışındaki tarımsal ürünleri dünyanın değişik ülkelerine (Rusya, Orta Asya Cumhuriyetleri, Ukrayna ve Avrupa ülkeleri gibi)ihraç ederek milli geliri artıracağız.


Tarımcılığın finansmanını özellikle Ziraat Bankası, Tarım Kalkınma Bankası kurarak ihtiyaç duyulan finansmanları buradan sağlayacağız. Tarımda çalışan işçilerin sigortalarını ve emeklilik primlerini devlet olarak biz üstleneceğiz

Tarımda kullanılan MAZOT, YEM, TOHUM VE GÜBRE gibi üretim maliyetleriniartıran tüm gidilere VERGİ MUHAFİYETİGETİRECEĞİZ.


NAKLİYE'DE kullanılan KAMYON, TIR, OTOBÜS GİBİ nakliye vasıtaları içinalınan MAZOT VERGİLERİNİ YARIYA DÜŞÜRECEĞİZ.


Tarım İşçilerinin Sağlık Sigortası ve Emeklilik primlerini devlet ödeyecek, bu çiftçilerimize 52 yaşından sonra erken emeklilik hakkı tanıyacağız.


.8.2 HAYVANCILIK PROGRAMI

Tarımda olduğu gibi hayvancılığın desteklenmesi için Kalkınma Bankası kurulacaktır.

Et ve süt üretiminin artırılması için küçük ve büyük baş hayvan ve balık üretiminin artırılmasına çalışacağız. Yine 200 milyon insanı besleyecek şekilde bir üretim kapasitesine sahip olup bunların finansmanını Kalkınma ve Ziraat Bankasından sağlayacağız.


Burada hayvancılığın ve et üretiminin özellikle Anadolu’ da Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yerleşmesini sağlayarak Türkiye’nin bu alanda yurtdışına olan bağımlılığını sona erdireceğiz.

Gerek tarım gerekse hayvancılık sektöründe çalışan insanlarımızın sigortalarını ve emeklilik primlerini devlet teşvik olarak ödeyecek.


55 yaşına gelen her çiftçimiz emekli olacaktır. Bunlar işçi ve memur emeklisi gibi emeklilik haklarından istifade edecektir.


9. MADEN PROGRAMI

Özellikle altın, gümüş, bakır, krom gibi madenlerin kesinlikle yabancı ülke şirketlerine peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Madenlerimizi yerlileştireceğiz. Şu ana kadar bu konuda yapılmış olan tüm satışları da bir an önce kamulaştırarak (2-3 sene içerisinde) madenlerimizin ülkemizde kalmasınısağlayacağız.


Madenlerimizi kendi yerli firmalarımıza çıkarttırıp, mamul ve bitmiş Montajlı ürün halinde Dünya pazarlarına katma değeri yüksek bitmiş mamulolarak satacağız. Mesela Cep telefonu, Elektrik Motoru, Sensör, Ventil, Otomobil vs.gibi.

BOR, Toryum, Doğal soda ve diğer madenlerimiz en son teknoloji ile üretilerek Bor’dan lityum üretilecek ve Toryum ile nükleer santraller kurulacaktır. Radyasyon tehlikesi yok.


10. ENERJİ PROGRAMI

Türkiye’nin enerji açığı ihtiyacını kapatabilmek için Rusya’dan enerji için ithal etmiş olduğumuz doğalgazı azaltarak enerji ihtiyacımızı;


Rüzgar Santralleri, Güneş enerjisi, Katı Atıklar, Hidroelektrik Santralleri ve Nükleer Enerji Santrallerinden temin edeceğiz.


Özellikle rüzgar santrallerinden yaklaşık olarak 15000 rüzgar santrali 4MW gücünde rüzgar santrali kurarak ilk 5 yılda 7000 adet rüzgar santrali ikinci 5 yılda 8000 rüzgar santralikurarak Türkiye’nin enerji ihtiyacının sadece açıklarını rüzgar santrallerindenkarşılayacağız.


Rüzgar santrallerini yerli teknoloji ile üretip, ayni zamanda ihracat yapacağız.

Bunun yanında güneş enerjisi santralleri kurarak Türkiye’nin kendi enerjisini karşıladığı gibi yurtdışına enerji satabilecek bir hale getireceğiz.


11 ULAŞTIRMA

11.1 LİMANLAR PROGRAMI

Türkiye’deki özelleştirilmiş tüm limanlar tekrar devletimizin kontrolü altında kamulaştırılması sağlanacak ve vatandaşımızın dezavantaja uğraması engellenecektir.


11.2. DEMİRYOLLARI PROGRAMI

Türkiye’deki demiryolları ağı genişletilerek özellikle hızlı taşımacılığın demiryolları ve denizyolları üzerinden yapılması sağlanacak, bunun haricinde hızlı tren hatları kurularak özellikle bunların yerli olarak tedarik edilmesi tercih edilecektir. Büyük illerimiz arasındaki mesafenin (seyahat süresinin) kısalması sağlanacaktır.


11.3 KARA YOLLARI

İçelemeler yapılıp İhaleler ve ödemeler yeniden elden geçecek. Islah çalışması yapılacak


11.4 HAVA ULASIMI

İçelemeler yapılıp İhaleler ve ödemeler yeniden elden geçecek. Islah çalışması yapılacak


11.5 YAP-İŞLET-DEVRETPROGRAMI

Özellikle Osmangazi, Orhangazi köprüsü gibi 4. Köprü, 3. Köprü gibi Avrasya tüneli, otobanlar gibi yap-işlet-devret gibi modeli ile yapılmış olan yatırımların biran önce gerçek değerleri tespit edilerek bunların kamulaştırılması sağlanacak ve bunlar çok cüzi ücretlere vatandaşın kullanımına açılacaktır.


11.6 Devlet İhaleleri

Alt yapı hizmetleri alacak şirketler en az 3 yıllık bilançolarını ibraz etmek zorundadırlar.

Alt yapı ihaleleri alan şirketler, yaptıkları isleri 5 yıl garantili ve Banka Teminatı ile yapmak zorundadırlar.

Alt yapı ihalesi alan şirketler en fazla gecen yıl yapmış olduğu cironun 2kati büyüklüğündeki bir ihaleye Banka Teminat Mektubu ilekatılabilirler.


Bir önceki yıl zarar beyan eden şirketler devlet ihalesinekatılamazlar.


Devlet ihaleleri kamuya acık şekilde Ihalı şartnamelerini tam olarak yerine getiren en az 3 şirketin katilimi ile TV Kanalında veya Basın Mensupları önünde acık artırma usulü yapılır.


İhaleleri alan şirketler aldıkları isleri zaman plan cetveline göre %30 gecikme hallerinde, ihale o şirketten alınarak, 2. En iyi teklifi veren şirkete verilir. Zarar ya o şirketten, ya da Teminat Mektubundan karşılanır.


İhaleyi alan şirket isleri hiç bir şekilde taşerona devredemez. Ancak İhaleyi veren kurumun onayı ile ihale bedelinin %35’ini geçmeyecek şekilde islerin bir kesimini alt tedarikçisine yaptırabilir.


12 SAĞLIK PROGRAMI

12.1 GENEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Hasta olan her Türk Vatandaşı Sağlık Hizmetlerinden koşulsuz olarak yararlanır. Bu çerçevede her bireyin bir sağlık kartı olacaktır.


İste çalışan kişinin sağlık primleri İşveren tarafından ödenir. Hastalık SigortasıBrüt maaş üzerinden %16, Emeklilik Primi de %16, dır. Bu Primlerin %8’si İşveren, %8’i de İşalan kişidenkesilir.


Çalışmayan kişinin sağlık primlerini de devlet Sosyal Sağlık Fonundanöder.


Türkiye’nin İlaç ve Tıbbi Malzeme bakımından yabancı ilaç ve Tıbbi Malzemeye ihtiyacı ilk 5 yıl içerisinde %35’in altına düşürülecektir.


Kanser İlaçları, Kemoterapi Makineleri, Seker Hastalıkları, Röntgen ve EKG Makineleri ve ekipmanları %70 oranında yerlileştirilerek, hastalarımızın daha uygun maliyete tedavisi mümkün kılınacaktır.


Hıfzıssıhha Enstitüsü yeniden açılarak, Türkiye kendi asisini kendisi üretecektir. Sosyal Sağlık Sigortaları:

Bağ kur ve SSK dışında da Sigorta şirketleri kurulmasına olanak tanınacaktır. AOK, MHPLUS, TEKNIKER gibi.

- Özel hastaneler, Türkiye’deki hastanelerin %30’unu geçemez. Özel Hastanelere hastalığın çeşidine göre ancak Kamu Hastanelerine yapılan ödeme kadar ödenek yapılır. Geri kalan ödemeyi vatandaş kendi cebinden öder.


12.2 MEDİKAL CİHAZLARPROGRAMI

Sağlık sektöründe kullanılan cihazların yerli üretimine mümkün olduğunca gidilecek ve bu alanda faaliyet gösteren şirketler finansman olarak desteklenecektir. Vergi indirimi sağlanacaktır. Bunun haricinde yurtdışından Türkiye’ye üretim için ortaklık olarak gelecek şirketlere 5 yıl vergi muafiyeti getirilecektir.


12.3 ÖZEL HASTANELERPROGRAMI

Türkiye’deki tüm özel hastaneler tekrar elden geçirilerek, bu hastanelerin bir sağlık sektörü oluşturmasına izin verilmeyecek. Türkiye’de hasta olan insanlar Almanya’daki gibi aile hekimine gidecek, aile hekimine kendisi para ödemeyecek, sağlık kartından ödeme yapılacaktır. Sağlık kartında işi olan insanlar için bunun primini işveren ödeyecek kişi %10'unu ödeyecek.  Çalışmayan insanların primini devlet o kişi adına ödeyecektir.


13 TURİZM PROGRAMI

Turizm konusunda yıllık gelirimizin 30-35 milyar dolardan ilk 5 yılın sonunda 100 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz. Bunun içinde altyapı ve reklam açısından gerekli olan yatırımları fazlasıyla yapacağız. Detaylar Gelirler bölümünde verilmiştir.


14 ÇALIŞMA HAYATI VE SENDİKALAR

14.1 EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARPROGRAMI

Kazanılmışhaklarkutsaldır.İktidaragelirgelmezilkyapacağımızicraatlardanbiriEYT’li bütün vatandaşlarımıza emeklilik haklarını verip hemen maaşa bağlamakolacaktır.


14.2 SENDİKALAR PROGRAMI

Özellikle Türkiye’de sendikaların haklarının Almanya ve Avrupa’nın gelişmiş ülkelerindeki standartlara çekeceğiz. Aynı şekilde çalışanlar içinde bu geçerlidir. Tabii bunların çalıştıkları işyerlerini batır14malarına müsaade edilmeyecektir. Ama çalışma hayatında sendikalaşma ve bununda çerçevesini çizerek iş verene fazla zarar vermeyecek şekilde aralarında iyi bir antlaşma yapabilecek şekilde bunların yasal altyapı ve zeminini hazırlayarak yasal halegetirilecektir.


14.3 İşsizlikleMücadele

İşsizlikle mücadele kapsamında aşağıdaki tedbirler uygulanacaktır. Üretim ve İhracat teşvik edilecektir.

İşsiz kişiye yetenek ve eğitim durumuna göre gerekli mesleki eğitim devlettarafından

ücretsiz verilir. İşsiz şahıs yetişmiş iş gücü haline getirilir. Bunlar, meslek kursları, Meslek okulları, Teknik Liseler ve Üniversitelerin ilgili bölümlerinden eğitim alınması ile sağlanarak, belgelendirilir. Gündüz ve aksam eğitimleri ile desteklenerek eğitim alan kişi Firmaların ihtiyacı olan yetişmiş personel haline getirilir.


Firmaların ihtiyacı olan yetişmiş personel, personelin ve firmanın durumuna göre 3-6 aylık teşvik uygulamasıyla ISKUR tarafından personelin en az 1 yıl istihdamedilmesi koşuluyla ilgili firmayayerleştirilir.


Kursa giden şahıs sosyal plandan Asgari ücretin %30’u kadar desteklenir. Kursa gitmeyen kişiler sosyal plandan yararlanamaz.


14.4 Ücretlendirme ve Asgari Ücret

Asgari Ücreti 500 $ olarak açıklayarak, her yılasgari Ücrete 50$ zamyapmak,


14.5 Kacak İş gücü ile Mücadele

Şirketlerin özellikle Suriyeli, Afgan gibi göçmen kökenli insanları çalıştırmalarınaasla müsaade etmeyeceğiz. Mülteci ya da Göçmen işçi çalıştıran firmalara kacak isçi basına Asgari ücretin 20 kadar ceza kesilecek ve Genel Müdüre 2-4 yıl arasında hapis cezasıverilecektir.


Şirketlerin sigortasız işçi çalıştırmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Sigortasız işçi çalıştıran firmalara kaçak işçi basına Asgari ücretin 20 kadar ceza kesilecek ve Genel Müdüre 1-2 yıl arasında hapis cezası verilecektir.


14.6 İcralık İsçi/Personel Hesapları (P-Hesap):

Çalışan işçinin maaşına haciz gelirse, İşçinin Asgari ücrete kadar olan maaşına kesinlikle dokunulamaz. Aynı şekilde bu isçinin aylık asgari ücret kadar hesabına giren parayı kimse haczedemez. Buna P-HESAP diyoruz (Protekted-Hesap).


15 DIŞ POLİTİKA PROGRAMI

KomşularımızileATATÜRK’ÜNYURTTASULH,CİHANDASULHPRENSİBİiyiilişkiler geliştirerek, sınır güvenliğimizin sağlanmasını ve ticaretin artmasını sağlamak ana hedefimiz olacaktır.


Rusya politikamız, Rusya ile iyi ilişkiler geliştirilerek ticaretimizi artırmak ve barış içerisinde yaşamaktır.

Ukrayna,Gürcistan,AvrupaBirliğiÜlkeleri;KomsuÜlkelerveİslamÜlkeleriileilişkilerimizi geliştireceğiz.


Ancak AB’nin özellikle Gümrük Birliğinden dolayı buradaki tüm ülkelerle çok iyi ilişkiler geliştirilerek buralarda ihracatımızı artırabilecek şekilde Türk firmalarının sayısını artırarak daha fazla ihracatın gerçekleşmesi açısından bu ülkelerdeki insanlarla fuarlar ve kongreler aracılığıyla daha iyi bir ticari altyapı ortamı sağlanacaktır.


15.1 IRAK PROGRAMI

Muhatap olarak merkezi hükümeti muhatap alacağız. Kuzeydeki Sözde Kürdistan oluşumuna asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun haricinde K. Suriye’de YPG-PKK nın yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz. Süleyman Şah türbesinin topraklarının tekrar vatan topraklarına katacağız. Esad’la anlaşarak Suriye politikasında Suriye’nin toprak bütünlüğü yönünde irade ortaya koyacağız.


15.2 SURİYELİLER PROGRAMI

Partimizin Suriyeliler ile ilgili politikası Suriyelilerin 8 ay içerisinde tamamen Suriye’ye geri dönüş sürecini başlatmak Esad hükümeti ile anlaşarak Suriyelilerin sağ salim ülkelerine dönmelerini temin etmektir.


15.3 AVRUPA BİRLİĞİPROGRAMI

Hedefimiz Avrupa Birliğine tam üye olmaktır. Şu anda sahip olduğumuz Gümrük Birliği imkanlarını ülkemiz maksimum düzeyde istifade ederek özellikle yüksek katma değeri olan ürünlerin üretimine ve ihracatına ağırlık vereceğiz.


15.4 GÖÇ ve MÜLTECİPROGRAMI

Başta Suriyeliler olmak üzere, Afgan ve Kuzey Afrikalı gibi mültecileri takvime bağlayarak1 yıl içerisinde kendi ülkelerine geri göndereceğiz.


Bunların yerine Türki Cumhuriyetlerden her yıl 200-250 bin civarında eğitimi ve mesleki bilgisi yeterli olan nitelikli insanların ülkemize gelerek çalışmalarına ve yerleşmelerine müsaade edeceğiz.


15.5 DIŞ TÜRKLER

İktidara gelmemiz durumunda Dış Türkler Bakanlığı kuracağız.

Dış Türklerin seçime katılmaları sağlanacak, ayrıca kendileri için seçmen sayısına göre milletvekili seçme hakkı tanınacaktır.


Buna göre Almanya 8, Hollanda 2, Fransa 3, Belçika 2, İngiltere 1, ABD 2, Avustralya 1,

Kanada 1, Avusturya 2, İsviçre 1 ve diğerler ülkeler 2 Milletvekili çıkartacaktır. Bu Milletvekili sayıları her Ülkenin ve her bölgenin seçmen sayısına göre tespit edilecek ve bu yurtdışında yasayan vatandaşlarımıza milletvekili seçilme hakkı verilip mecliste temsil edilmeleri sağlanacaktır.


15.6 TÜRK CUMHURİYETLERİPROGRAMI

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri akraba Türk Toplulukları ile kara bağlantısını

sağlayarak AVRASYA OTOBANI, AVRASYA HIZLI TREN HATTINI İşletmeye almak, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile vize ve gümrükleri kaldırarak, ekonomik ve sosyal bütünleşmeyi sağlamak, Petrol ve Doğalgaz ihtiyaçlarımızı Orta Asya Türk  Cumhuriyetlerinden karşılamak ana hedefimizdir.


DOĞU TÜRKİSTAN konusunda Çin’e Nota verilecek, gerekirse kısmi de olsa Ekonomik ambargo uygulanacaktır.

Kimlikle vize almadan Türk kökenli her vatandaşımız dünyanın neresinde olursa olsun Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi hatta Moldova’da özerk bölgedeki Gagavuz Türk’leri de dahil olmak üzere Türkiye’ye kimlikleriyle seyahat edebileceklerdir. 3 ay vizesiz kalma hakkına sahip olacaklar.


16 DİĞER YAPACAKLARIMIZ

16.1 KrediKartları

Kredi Kartı Limiti en fazla bir personelin maaşının 2 kati kadar olabilir. Kredi Kartı Borçlarını 36 aya kadar taksitlendirerek yapılandıracağız.


16.2 İcra Davaları

İhtiyati Haciz’ikaldıracağız.

Borçlunun başvurusu üzerine İcra borçları 12 aya kadar yapılandırılacaktır.


16.3 Bölgeler arası kalkınmışlık farkı

Bölgeler arası Kalkınmışlık farkını azaltmak için;Terörü tamamen bitireceğiz.

Sanayi ve Ekonomi Politikamızı oluşturan Organize sanayi bölgeleriyatırımlarımızı

gerçekleştireceğiz.


Mahalli İdarelerdeki değişiklikle Köy ve Beldelerde Organize Sanayibölgeleri kuracağız.

Eğitimi bedavayapacağız.


Teşvik Uygulamaları ile az kalkınmış bölgelerimizikalkındıracağız


16.4- Hayvan Hakları

Hayvanlar için gerekli barınak ve yaşam ortamları hazırlanacaktır.

Hayvan öldürme ve yaralamalarında, insan öldürme ve yaralamalarındaki cezaların %50 si ile

%70’i arasında bir ceza uygulanır.


16.5- Hükümlüler

Hükümlüler ve Tutuklular oy kullanabilecekleridir.

Hükümlüler için Cezaevleri yeniden yapılandırılacak ve Cezaevlerinde Psikolojik Tedavi Merkezleri kurulacaktır.

Hükümlüler için Üretim yapabilecekleri Atölyeler kurulacaktır.


16.6- TL’nin değerini koruması ve Döviz

Döviz Büroları sadece gümrük kapılarında olacak. Bankalardan da Döviz alınabilir.

Döviz alımlarına İthalat karşılığı değilse, %10 vergi getirilecek.


16.7- STOPAJ / KİRA Gelirleri / Bina satımı

Stopaj Kalkacak.

Kira gelirleri %25 Gelir vergisine tabi olacak Bina alım satımlarına %15 Vergi getirilecek.

Satışlarda ve Kiralarda gerçek rakamlar yerine sahte kira ya da alım satım bedeli gösterilirse, Kiralarda 1 yıllık Kira bedeli kadar, Bina ve Arsalarda satışlarındaki sahte rakamlarda ise

Taşınmazın değerinin %50’si kadar her iki tarafa ceza kesilir.


16.8 KDV

Normal alım satımlarda %16,

KDV için fiş kesmeyenlere o iş yerinin yıllık cirosunun %20’si kadar Para cezası. Mükerrerinde hapis cezası,

Temel Gıda’da KDV %0,

Lüks Gıda Maddelerinde KDV %18

Her Ay'ın KDV’si 3 ay içerisinde beyan edilmez ise, Maliye İcra Takibi ile KDV’yi tahsil eder.


16.9 Sosyal DEVLET

Ana prensibimiz sosyal bir Devlet inşa etmek olacak. Geliregöre vergi, sosyal konutlar, kanunen garanti altına alınmış sosyal yardımlarımızolacak.


16.10 Sosyal Plan

Sosyal Plana göre ise alım ve çıkarımlar olabilir. Ailelereödenekleri Sosyal plana göreolacaktır.


16.11 Sosyal Konutlar

35-70 m² arası kaliteli ama ucuz sosyal konutlarüreterek

Belediyelerimiz olarak bunları ya kiralayacağız yada kişinin gelirine göre satacağız. Bu konutlardan her bir aile yalnızca bir tane satın alabilir.


Konut Satışlarında %20 peşin, geri kalanı 120 ay vadeli olacaktır. 35 m² daireler 10.000 € karşılığı TL den satışa sunulacaktır.


16.12 Halk Otomobilleri

Hedefimiz her Aileyi bir Otomobil sahibi yapmaktır. Bunun için uygun fiyatlı fakat kaliteli küçük sınıf Otomobillerüreteceğiz.


Arabaların bayi satış fiyatları 8.000 € karşılığı TL olacak %20 peşin, geri kalanı 84 ay vadeli olacaktır.


17 HEDEFİMİZ

Hedefimiz Türkiye’yi her alanda yaşanabilir bir ülke yapmak, gelir dağılımındaki adaletsizlikleri AB standartlarına çekmek,


HERKESE İŞ,

HER AİLE’YE EV,

HER AİLE’YE ARABA,

HERKESE EŞİT ADALET,

HERKESE EŞİT FIRSAT,

HERKESE EĞİTİM,

HERKESE SAĞLIK SİGORTASI,

HERKESE SOSYAL GÜVENCE,

EŞİT VERGİLENDİRME,

Milletimize HUZUR VE REFAH,

Yaşanabilir bir TÜRKİYE sağlamaktır.


Milliyetçi Demokrat Parti Kurucular Kurulu

Genel Başkan

Başkanlık Divanı

Merkez Yönetim Kurulu

Parti Tüzüğü

Parti Programı

Merkez Disiplin Kurulu

Il Baskanlıklarımız

Etkinliklerimiz

İletişim